Back to top

Tohtoročná úroda obilnín by mala byť vyššia o 12 %

Publikované: 13. júl 2023 - 15:25
Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín by mala medziročne vzrásť takmer o 320.000 ton a mierne presiahne tri milióny ton. Dvojciferný rast o 12 % je dôsledkom najmä významne vyšších priemerných výnosov z hektára, ktoré by mali dosiahnuť 5,47 tony z hektára. Vyplýva to z prvého tohtoročného odhadu úrody, ktorý spracoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Tohtoročná úroda obilnín by mala byť vyššia o 12 %

Celková osiata plocha hustosiatych obilnín je medziročne takmer rovnaká. Úroda repky olejnej by mala vlaňajšok prevýšiť o 10 %, zozbierať by sa jej malo až 490.000 ton pri očakávanom výnose 3,28 tony z hektára. Vplyv jarného počasia podporil úrodnosť a očakávané úrody z hektára by mali významne prekročiť priemery za posledných 5 rokov.

Najčastejšie pestovaná obilnina na Slovensku, pšenica, ktorá tvorí tri štvrtiny plôch hustosiatych obilnín, sa v tomto roku pestuje na ploche 406.000 hektárov. Je to len nepatrne menšia plocha, než sa zozbierala vlani. Priemerný hektárový výnos by mal dosiahnuť 5,66 tony pšenice z hektára, čo je výrazne viac ako v roku 2022, keď výnosy boli tesne pod 5 ton z hektára. Je to tiež o 11 % vyšší výnos, ako je 5-ročný priemer. Celková úroda pšenice by tak mala atakovať 2,3 milióna ton, teda o štvrť milióna ton pšenice viac ako vlani.

Celková úroda druhej najpestovanejšej hustosiatej obilniny, jačmeňa, by mala dosiahnuť 608.000 ton, čo je o 9 % viac než vlani.

Bude to dôsledok medziročne len mierne väčšej osiatej plochy, ale tiež najmä vyšších výnosov z hektára. Priemerná očakávaná produkcia jačmeňa 5,35 tony z hektára je o 0,25 tony vyššia ako vlaňajšia úroveň a súčasne o 0,55 tony nad hodnotou päťročného priemeru.

Vyššie úrody sa očakávajú aj u ostatných obilnín, ktoré však tvoria menej ako 6 % z plôch hustosiatych obilnín. Osevná plocha raže sa medziročne výrazne zväčšila z 9,5-tisíca na takmer 12.000 hektárov a jej úroda by mala byť vďaka miernemu nárastu hektárových výnosov až 44.000 ton. Bude to o 38 % vyššia úroda než vlani.

Viac, až o 13 %, by mali poľnohospodári pozbierať aj ovsa. Úroda by mala prevýšiť 27.000 ton. Podobná situácia sa očakáva aj pri tritikale, kde pri miernom rozšírení osevnej plochy úroda medziročne vzrastie takmer o pätinu na očakávaných 33.000 ton.
 

Očakávaná celková úroda repky olejky (ozimná a jarná spolu) na úrovni 487.000 ton presiahne čísla vlaňajška o 10 %, a to v dôsledku mierneho nárastu osevných plôch (o 4 %), ale najmä z dôvodu vyššieho hektárového výnosu 3,28 tony z hektára. Je to o 0,25 tony (o 5 %) z každého hektára viac, ako bol priemer posledných päť rokov a tiež nad úrovňou vlaňajška.

BM/Felvidék.ma/Teraz.sk

Toto ste už čítali?

Cookies