Back to top

Tohtoročnú cenu Erzsébet Pogány získala Zsuzsanna Takács

Publikované: 15. november 2022 - 18:08
Združenie za spoločné ciele (Szövetség a Közös Célokért, SZAKC) udelilo cenu Erzsébet Pogány už po druhýkrát - tento rok 11. novembra v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede. Laureátkou Ceny Erzsébet Pogány za rok 2022 sa stala Zsuzsanna Takács, vedúca ústrednej kancelárie Združenia maďarských rodičov na Slovensku.
Tohtoročnú cenu Erzsébet Pogány získala Zsuzsanna Takács

Na slávnostnom otvorení podujatia Irén Fekete, predsedníčka Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku (ZMPS) a riaditeľka kuratória, označila Erzsébet Pogány za výnimočnú osobnosť, ktorá pracovala v prospech komunity a bola príkladom hodným nasledovania. „Cena Erzsébet Pogány vznikla na pamiatku zosnulej riaditeľky Združenia za spoločné ciele z úcty k jej práci. Ocenenie každoročne udeľuje kuratórium osobnostiam, ktoré sa o túto poctu zaslúžili svojou činnosťou.

Nominovaná môže pritom byť iba osobnosť, ktorá sa v spoločenskom živote angažuje aspoň 10 rokov, príkladne sa venuje budovaniu a organizovaniu komunity a v srdci nosí osudy Maďarov na Hornej zemi.

Aj tento rok sa podarilo nájsť človeka, ktorý je hoden duchovného odkazu Erzsébet Pogány. Činnosť Zsuzsanny Takács považujeme za úctyhodnú a vážime si jej oddanosť,“ povedala Irén Fekete.

Zsuzsanna Takács, laureátka ocenenia

Zsuzsanna Takács, jedna z iniciátoriek vzniku Združenia maďarských rodičov na Slovensku, bola v 90. rokoch aktívnou účastníčkou boja o prežitie maďarského vzdelávania na Hornej zemi. Aktívne sa podieľala na úspešnom boji o dvojjazyčné vysvedčenie a potom v dlhoročnom boji o prežitie vzdelávania v maďarskom jazyku. Bola jedným zo zakladateľov Cirkevného gymnázia Panny Márie s VJM v Kolárove. Ako vedúca ústrednej kancelárie Združenia maďarských rodičov na Slovensku má nezmazateľné zásluhy na tom, že takmer 350 organizácií združenia môže vykonávať činnosť ako oficiálne registrované organizácie s cieľom chrániť, udržiavať a rozvíjať výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku. Aj jej zásluhou môžu základné organizácie pôsobiace popri výchovno-vzdelávacích inštitúciách s vyučovacím jazykom maďarským podporovať každodenné aktivity žiakov aj učiteľov, ktorí ich učia a vzdelávajú, ako aj ich prácu mimo školy, prípadne dokážu pomôcť vylepšiť vybavenie jednotlivých inštitúcií vďaka významnej finančnej podpore z 2 percent z dane z príjmu.

Fyzickou podobou ceny je pamätná medaila s podobizňou Erzsébet Pogány, dielo keramickej výtvarníčky Adrienn Kutak zo Šiah. Na slávnostnom odovzdávaní účinkovali študenti Gymnázia Ármina Vámbéryho, pedagógovia Základnej umeleckej školy Istvána Németha-Šamorínskeho, komorný zbor Te Deum Laudamus z Dolného Štálu a spevák Imre Vadkerti.

O ocenení

Ocenením Erzsébet Pogány sa Združenie za spoločné ciele snaží nabádať ľudí k tomu, aby aj oni sami boli neúnavnými, zodpovednými a usilovnými aktérmi v prospech maďarskej komunity.

Mottom ocenenia je fráza „Spoločne pre našu komunitu“, keďže Erzsébet Pogány mala vždy na zreteli záujmy komunity a s presvedčením a nadšením motivovala aj iných k tomu, že tvrdá a vytrvalá práca pre komunitu môže priniesť vytúžené ovocie. Cena Erzsébet Pogány je symbolom a uznaním jednotlivcom, ktorí nezištne a usilovne obohacujú a budujú našu komunitu. Cieľom kuratória je dosiahnuť, aby sa verejnosť dozvedela o tomto, svojím posolstvom významnom ocenení a tiež, aby sa do jej povedomia dostali mená tých jednotlivcov, ktorí svojou prácou a snažením robia dobro pre celú spoločnosť.

Uznanie bolo prvýkrát udelené v roku 2021, kedy boli mimoriadne udelené dve ceny: Kláre Tóthovej in memoriam a Piroske Gál.

(szakc)

Toto ste už čítali?

Cookies