Back to top

Treba venovať pozornosť – v tomto roku ostáva na zápisy len týždeň

Publikované: 12. február 2019 - 8:13
Rodičia budúcich prvákov by mali venovať pozornosť tomu, že kvôli veľkonočným sviatkom ostáva na zápis menej ako týždeň.
Treba venovať pozornosť – v tomto roku ostáva na zápisy len týždeň

V Dunajskej Strede reguluje zápisy od roku 2016 záväzné nariadenie – v zmysle neho sa zápisy do prvého ročníka uskutočňujú medzi 20. a 28. aprílom.

V roku 2019 je však 19. apríl Veľký piatok a vo väčšine škôl sú od 18. apríla veľkonočné sviatky, a to až do 23. apríla.

Takže rodičia budú môcť zapísať budúcich prvákov od prvého vyučovacieho dňa po Veľkej noci. Zápisy budú prebiehať od 7.30 h do 16.30, v sobotu od 8.00 do 12.00 v nasledovných ZŠ:

– Szabóa Gyulu s VJM

– Vámbéryho Ármina s VJM

– Kodálya Zoltána s VJM

  • Jilemnického ul. (vyučovací jazyk slovenský)

  • Smetanov háj (vyučovací jazyk slovenský).

Presné miesto zápisu určujú riaditelia škôl, verejnosti to oznámia najneskôr do 30. marca.

Toto ste už čítali?

Cookies