Back to top

Trinásty dôchodok už Sociálna poisťovňa vypláca

Publikované: 6. november 2021 - 15:18
Sociálna poisťovňa začala vyplácať trinásty dôchodok. Prví penzisti túto dávku dostanú už v utorok 2. novembra. Ide o poberateľov starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj o poberateľov všetkých pozostalostných dôchodkov – vdovských, vdoveckých a sirotských.
Trinásty dôchodok už Sociálna poisťovňa vypláca

Trinástu penziu dostane približne milión 418-tisíc dôchodcov. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Poisťovňa automaticky posúdi nárok na trinásty dôchodok, určí jeho výšku a vyplatí ho v novembrovom termíne, v ktorom dôchodca dostáva pravidelný mesačný dôchodok. O túto dávku teda nie je potrebné žiadať.

Maximálna suma trinásteho dôchodku v tomto roku predstavuje 300 eur. Dostanú ju tí poberatelia dôchodku, ktorých dôchodok mesačne nepresahuje 218,06 eura.

Tým dôchodcom, ktorí majú dôchodok v rozpätí od 218,07 eura do 912,50 eura mesačne, sa bude trinásty dôchodok znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eura.

Najnižší trinásty dôchodok v sume 50 eur dostanú poberatelia dôchodkov, ktorí poberajú dôchodok v sume vyššej ako 912,50 eur mesačne. Na zistenie presnej sumy trinásteho dôchodku poisťovňa odporúča využiť kalkulačku, ktorú zverejnila na svojej webovej stránke.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)

Toto ste už čítali?

Cookies