Back to top

Trnavský kraj zavádza bezplatné prímestské autobusy

Publikované: 17. marec 2020 - 12:03
V spolupráci s dopravcami župa upraví grafikom a autobusy budú premávať vo „medzisviatkovom režime“.
Trnavský kraj zavádza bezplatné prímestské autobusy

Tým sa zredukuje počet spojov, no zachová sa obslužnosť všetkých obcí v kraji. Župa zároveň zavedie počas tejto doby bezplatné cestovanie, aby sme zamedzili akýmkoľvek kontaktom občanov so šoférmi pri kupovaní lístka,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Nástup a výstup cestujúcich bude umožnený iba cez zadné dvere autobusu a bude obmedzená možnosť používania sedadiel v bezprostrednom okolí šoféra. Samozrejme pevne veríme, že občania dopravu zdarma nebudú považovať za príležitosť na výlety či návštevy. Toto rozhodnutie slúži výhradne na ochranu vodičov a cestujúcich.

Tiež platí, že do žiadneho autobusu prímestskej dopravy, ani do žiadnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja nesmie vstúpiť osoba bez ochrany dýchacích ciest resp. bez prekrytia tváre. Ak teda občan odmietne toto nariadenie dodržať, vodič autobusu je oprávnený nepokračovať v jazde a a dokonca môže privolať policajnú hliadku.

SAD Dunajská Streda, a.s. oznámila, že dňom 17.3.2020 bude na pokyn TTSK premávať v redukovanom režime ako v medzisviatkovom období na konci kalendárneho roka.

Spoje označené značkou "x10", "x27" a "x36" nepremávajú.

Spoje označené značkou "x", "x11" a "x22" premávajú.

Vstup do autobusu bude povolený iba cestujúcim s rúškami, resp. cestujúcim s primeranou ochranou tváre.

Vstup do autobusu nebude prednými dverami umožnený.

Cestujúci sa budú prepravovať bezplatne.

SAD Dunajská Streda, a.s. ďalej oznámila, že tieto opatrenia platia aj pre MHD v meste Galanta a Sereď.

MHD v meste Dunajská Streda bude rozhodnutím krízového štábu do odvolania úplne pozastavená.

ÚRAD TTSK – OBMEDZÍ PRÍTOMNOSŤ ZAMESTNANCOV NA PRACOVISKU
Pre obdobie najbližších dvoch týždňov tiež prichádza v budove Úradu TTSK k redukcii počtu prítomných zamestnancov na pracovisku na minimum, približne na 20 percent. Priamo na Úrade zostanú prioritne riadiaci pracovníci. Plne zachované bude krízové riadenie. Pre zamestnancov, ktorí zostanú doma, bude platiť špeciálny pracovný režim.

„Budú vykonávať všetky riadne pracovné povinnosti, ktoré je možné zvládať z domáceho prostredia. Tiež budú k dispozícii na výpomoc tým zamestnancom, ktorí zostanú pracovať na úrade. Všetka agenda sa bude naďalej dať vybaviť telefonicky, mailom, či prostredníctvom elektronických služieb,“ upresnil župan Jozef Viskupič.

Na úrade zároveň prestáva fungovať otvorená podateľňa. Pre zásielky je zvonka priamo na budove Úradu TTSK pripravená schránka. Občanov tiež vyzývame, aby čo najviac agendy riešili elektronickou formou – elektronickým podaním, keďže trnavská župa poskytuje mnoho elektronických služieb (nájdete na našom webe www.trnava-vuc.sk).

 

zdroj: ma7.sk

Cookies