Back to top

Trojitý sviatok Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede

Publikované: 20. december 2023 - 13:29
Utorok, 5. decembra, bol pre Žitnoostrovskú knižnicu v Dunajskej Strede vskutku výnimočným dňom. Vedúce osobnosti a zástupcovia inštitúcií nášho mesta i kraja sa zišli v knižnom impériu v Dunajskej Strede, aby oslávili tri krásne jubileá knižnice.
Trojitý sviatok Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede

Slávnostný program spevom otvorila Tünde Kevická DiS. art. a následne prítomných privítali moderátorky podujatia PhDr. Helena Laczová, riaditeľka Žitnoostrovskej knižnice a Mgr. Edita Tilajčíková. Hneď úvodom ozrejmili dôvod trojitej oslavy: knižnica v roku 2023 oslavuje 70. narodeniny, zároveň je to už 45 rokov, čo našla domov v mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Jej najmladšie oddelenie, knižnica Cica-Mica, dovŕšilo 5 rokov. Mládežnícke oddelenie Cica-Mica sa vďaka finančnej podpore župnej samosprávy v tento deň dočkalo slávnostnej inaugurácie vynovených priestorov.

V ďalšom moderátorky hovorili o histórii a poslaní mestskej a krajskej inštitúcie.

Dozvedeli sme sa, že úplne prvú knižnicu mesta založili ešte v roku 1760 a bola otvorená až do roku 1918. Ďalšie knižnice, ktoré pôsobili na území mesta, zanikli po svetových vojnách. V roku 1946 vtedajší mestský národný výbor obnovil mestskú knižnicu. Okresná knižnica vznikla a začala svoje pôsobenie až v roku 1953. V začiatkoch disponovala 2830 zväzkami.

V roku 1977 dostala Okresná knižnica pre napĺňanie svojho knihovníckeho poslania miesto v novopostavenom kultúrnom dome, kde svojich čitateľov očakáva dodnes. V súčasnosti - od roku 2002 - Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, je regionálnou a mestskou verejnou knižnicou s dôležitým vzdelávacím, kultúrno-výchovným poslaním v našom regióne. Disponuje fondom 105 000 knižničných jednotiek, počet jej čitateľov sa blíži k 3000. Zamestnáva 15 knihovníkov, ktorí v knižnici vykonávajú rozličné úlohy zo širokej pracovnej agendy knižnice.

Funkcia knižníc dnes už nepozostáva len zo zbierania, spracovania, požičiavania kníh a ďalších publikácií, či podávania knižničných informácií. Knižnica za pomoci kníh uskutočňuje kultúrne a všeobecne vzdelávacie činnosti, stala sa komunitným priestorom, organizuje podujatia tak pre deti, ako aj pre dospelých, či rôzne záujmové skupiny. Knižnica sa rozvinula do inštitúcie, ktorá poskytuje modernú a viacvrstvovú spoločenskú činnosť.

„S cieľom získať si detských čitateľov sme pred piatimi rokmi pokrstili mládežnícke oddelenie na Cica-Mica knižnicu a vytvorili sme tam rozprávkový mačací svet, aby aj prostredie pomohlo privábiť deti. K tomu sme pripojili aj čitateľský klub,“ s radosťou referovala riaditeľka inštitúcie, s tým, že

„päťročnicu môžeme dôstojne osláviť, keďže oddelenie bolo teraz úplne zrekonštruované.“

Za uplynulých 70 rokov mala knižnica veľký počet zamestnancov, knihovníkov, ktorým aj touto formou srdečne ďakujú za ich obetavú prácu.

Knižnica je také pracovné prostredie, kde knihovníci okrem odborných znalostí potrebujú aj veľkú dávku oddania a oduševnenia. Najväčšiu radosť majú z toho, keď sa ich snaha končí úspechom a ľudí vedia privábiť do knižnice – malých, dospelých, dôchodcov, ktorým pomocou kníh poskytujú príjemný oddych, zábavu a vedomosti.

„Naše motto znie: Staromódna knižnica zveľaďuje fond. Dobrá knižnica organizuje podujatia. Vynikajúca knižnica buduje komunity,“ ukončila svoje slová približujúce históriu knižnice jej riaditeľka.

Následne dali priestor umeniu: komorné zoskupenie Mille fiori pod vedením pedagogičky Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede Mgr. Zuzany Bazsó Horváthovej potešili prítomných hrou na flautu.

Ako prvý z hostí o slovo požiadal Mgr. József Berényi, vicežupan Trnavského samosprávneho kraja. Nadviazal na slová riaditeľky knižnice, vyzdvihol silu motta knižného impéria, ktorým je budovať komunitu; skutočne aktívna knižnica nielen poskytuje služby, ale aj buduje komunitu, čo je dôležité pre Dunajskú Stredu, Žitný ostrov a samozrejme aj pre celý kraj.

Ako podotkol, župa má päť dôležitých oblastí kompetencie, z ktorých je kultúra – ktorú práve spolu oslavujeme – najkrajšou a najmenej problematickou, keďže práve tu musí TTSK riešiť najmenej problémov. Zástupca župana vyjadril radosť z toho, že samospráva TTSK má možnosť podporiť nápady a rozvoj podobné prípadu knižnice Cica-Mica. Na záver svojho príhovoru zaželal knižnici, aby sa jej aj naďalej dobre spolupracovalo s ostatnými inštitúciami mesta a kraja, ako aj s návštevníkmi. Dodal, že knihy napriek úžasnému vývoju techniky „nevyšli z módy“, našťastie aj dnešní mladí ľudia si k nim nachádzajú cestu, čo sa deje aj vďaka existencii knižníc, ktoré fungujú s takým zanietením ako napríklad aj Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede.

Pri príležitosti slávnosti knižnici zablahoželal aj primátor JUDr. Zoltán Hájos. V nadväznosti na myšlienky vicežupana zdôraznil, aké dôležité sú knihy popri rozvoji techniky, pretože šíria morálne pravdy a realitu, pričom na sociálnych sieťach sa šíri množstvo nepravdivých informácií. V súčasnosti, počas hybridnej vojny, môžu byť oklamaní všetci, deti aj dospelí – nie tak na stránkach kníh.

„Knihy predstavujú hodnotu, ktorá je potrebná aj pre mladých ľudí, keďže z ich stránok si osvoja mnohé cenné myšlienky,“ zdôraznil Zoltán Hájos.

Primátor vyjadril zvlášť radosť z toho, že inštitúcia poskytuje bohaté služby obyvateľom Dunajskej Stredy, pričom buduje komunitu – práve o to je práca jej knihovníkov ešte hodnotnejšia. Na záver krátkeho príhovoru Zoltán Hájos zaželal knižnici aj naďalej veľa úspechov a všetkým jej návštevníkom spokojnosť.

Prednosta okresného úradu Mgr. Michal Deraj poďakoval za poctu, že sa môže prihovoriť prítomnému zhromaždeniu. Kniha je dobrým priateľom človeka. Vďaka vydávaniu kníh sa informácie mohli v minulosti postupne začať šíriť v čoraz širších kruhoch medzi ľuďmi. Rozprával aj o osobných spomienkach súvisiacich s knižnicou v Dunajskej Strede, keďže jeho starý otec – skutočný knihomoľ – si tu často požičiaval knihy. Neskôr prednosta sám trávil v knižnici dlhé hodiny, učil sa, vzdelával. Knihy nám otvárajú nové svety a poskytujú nový spôsob pohľadu, povedal, preto považuje za dôležité snažiť sa o to, aby si cestu ku knihám našli aj naše deti, aby aj ony pokračovali v priateľstve s knihami, aby prostredníctvom nich získavali kultúrne zážitky a informácie.

Po príhovoroch nasledovala krásna vianočná pieseň v podaní Tünde Kevickej. Hostia sa potom presunuli na prvé poschodie, kde si pred oficiálnym otvorením obnovenej Cica-Mica knižnice pozreli vystúpenie žiakov ZŠ Zoltána Kodálya pod vedením pedagogičky Mgr. Andrey Ráczovej a žiakov ZŠ Smetanov háj pod vedením ich učiteľky Mgr. Dominiky Fábry.

Po milom kultúrnom programe detí slávnostne Zoltán Hájos a József Berényi prestrihli pásku a do priestorov vynoveného mládežníckeho oddelenia pozvali malých i veľkých návštevníkov.

 

Ďalšie fotografie z podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies