Back to top

TTSK: Druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy v Trnavskom kraji

Publikované: 6. jún 2023 - 18:48
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja zverejnili zoznam voľných miest pre študentov prvých ročníkov pre školský rok 2023/2024. Spolu 27 stredných škôl v druhom kole prijímacích skúšok ponúka 404 voľných miest.
TTSK: Druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy v Trnavskom kraji

„Záujemcovia o štúdium, ktorí neuspeli v prvom kole, majú možnosť zúčastniť sa druhého kola prijímacích skúšok, ktorých dátum bol stanovený na utorok 20. júna.   Zaujímavou príležitosťou je štúdium v systéme duálneho vzdelávania, vďaka ktorému mladí ľudia získajú kvalitnú prípravu na povolanie. Trnavská župa v tomto školskom roku začala aj s mimoriadnou podporou študentov, ktorí nastúpili na niektorý z nedostatočne obsadených, no veľmi perspektívnych odborov,“

-  uviedol Stanislav Pravda riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Trnavský samosprávny kraj bude aj počas školského roka 2023/2024 podporovať študentov nedostatočne obsadených a perspektívnych študijných odborov na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Na zozname sú zaradené odbory mäsiar, krajčír - dámske odevy, chemik operátor, záhradnícka výroba a služby, obrábač kovov, agropodnikanie - farmárstvo, murár a praktická sestra, pričom od budúceho školského roka k nim pribudne aj  odbor biotechnológia a farmakológia. 

Študenti týchto odborov môžu získať mesačné štipendium vo výške 50 eur a navyše im župa poskytne bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch. Tieto benefity kraj poskytuje aj študentom v systéme duálneho vzdelávania.

Zoznam stredných škôl aj s počtom voľných miest nájdete na https://shorturl.at/etuwL 

Termín zaslania prihlášok do druhého kola prijímacích skúšok majú dané stredné školy zverejnené na svojich webových stránkach.

V školskom roku 2022/2023 navštevuje 45 župných stredných škôl viac ako 15.000 študentov, z ktorých je 3.900 prvákov. V systéme duálneho vzdelávania študuje 900 študentov z 26 škôl. Prehľad všetkých župných stredných škôl a širokého spektra vzdelania a praxe, ktoré poskytujú, je k dispozícii v brožúre Kam na strednú v trnavskej župe. Žiakom 7. až 9. ročníka základných škôl je pri výbere strednej školy nápomocné aj nové župné TalentCentrum v Trnave.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies