Back to top

TTSK: Hlasovanie za projekty participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je spustené

Publikované: 13. február 2024 - 15:34
Trnavský samosprávny kraj spustil v piatok 9. februára 2024 verejné hlasovanie v piatom ročníku župného participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj, ktorý je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu občianskych a komunitných projektov. Cieľom župy je do rozhodovacích procesov zapojiť aj širokú verejnosť, ktorá môže svoj hlas odovzdať vybranému projektu do nedele 25. februára 2024.
TTSK: Hlasovanie za projekty participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je spustené

V rámci župných kompetencií a možností vynakladáme maximálne úsilie a pokračujeme v podpore projektov a aktivít občianskej spoločnosti. Dokopy sme zaevidovali až 66 projektov z celého kraja, pričom najviac registrovaných bolo v okrese Trnava, a to až 25. Celkovo bude medzi víťazné podporené projekty prerozdelená suma 100-tisíc eur, pričom výška podpory pre jeden projekt je v sume maximálne 4-tisíc eur,“

uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Podmienkou hlasovania je vek minimálne 15 rokov, pričom hlasovať je potrebné za minimálne 3 projekty. Následne po odhlasovaní bude hlasujúcemu zaslaný overovací SMS kód, prostredníctvom ktorého by mal svoj hlas potvrdiť. Verejnosť môže hlasovať prostredníctvom webovej stránky www.tvorimekraj.sk, pričom sa automaticky zapojí aj do súťaže o zaujímavé ceny.

Rozhodovanie pre tento ročník prebieha v troch fázach. Projekty už hodnotilo deliberatívne fórum, ktoré má váhu rozhodovania 40 % a predkladatelia navzájom, pričom ich váha hodnotenia je stanovená na 20 %. Váha rozhodovania v online hlasovaní je 40 %. Celkové výsledky zverejníme na stránkach www.tvorimekraj.skwww.trnavskazupa.sk v pondelok 26. februára 2024,“

- uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu Jakub Sejna.

Celkový objem financií vo výške 100-tisíc eur bude prerozdelený podľa priemerného počtu obyvateľov v jednotlivých okresoch. Suma 22.500 eur bude určená na projekty v okrese Trnava, 22-tisíc eur získajú projekty v okrese Dunajská Streda. Medzi úspešné projekty v Galantskom okrese bude rozdelených 17-tisíc eur, projekty z okresu Piešťany podporí župa 11.500 eurami. V okrese Senica získajú projekty podporu vo výške 10.500 eur, Skalický okres získa 8.500 eur. Úspešné projekty v najmenšom okrese Hlohovec si prerozdelia sumu 8-tisíc eur.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies