Back to top

TTSK: Trnavská župa pozýva do svojich múzeí a galérií

Publikované: 12. máj 2023 - 11:50
Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sa aj v tomto roku zapoja do 19. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií 2023. Pre návštevníkov sú pripravené komentované prehliadky, workshopy, tvorivé dielne aj zaujímavé diskusie.
TTSK: Trnavská župa pozýva do svojich múzeí a galérií

Počas najbližšieho víkendu 13. a 14. mája 2023 si župné múzea a galérie  pre návštevníkov pripravili pestrý program. Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na tvorivé dielne alebo workshopy. Pre starších sú pripravené zaujímavé komentované prehliadky, diskusie aj večerné koncerty. Verím, že si všetci prídu na svoje a podujatí sa zúčastní čo najviac záujemcov,“

- uviedol Peter Kadlic, riaditeľ Odboru kultúry a športu Úradu TTSK.

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici v sobotu 13. mája 2023 od 13:00 hodiny pripravila individuálne prehliadky aktuálnych výstav. Popoludní sa predstavia na koncerte žiaci Základnej umeleckej školy v Senici, pričom od 17:30 hodiny sa môžu návštevníci tešiť na workshop kreslenia a hier vo virtuálnom svete.

V Múzeu knižnej kultúry, ktoré patrí pod Západoslovenské múzeum v Trnave sa program začne v sobotu o 17:00 hodine komentovaným sprievodom k výstave Slováci, píšte po slovensky! Priamo v budove Západoslovenského múzea bude prebiehať zoologické bádanie a pre deti je pripravený tvorivý kútik. Večer sa bude krstiť kniha Milana Ševčíka s názvom Šestnáste storočie slovom a obrazom. Po ňom si prídu na svoje fanúšikovia husľového soirée v podaní Jany Andevskej a Beáty Tomčányiovej. Počas celého dňa bude sprístupnený Kostol Nanebovzatia Panny Márie.

Vlastivedné múzeum v Galante umožní počas Noci múzeí a galérií návštevníkom individuálne prehliadky stálych expozícií. Vo večerných hodinách je pripravená vernisáž výstavy o legendárnej stavebnici MERKUR, prednáška o živote na šľachtickom dvore v 16. a 17. storočí. Program zakončí koncert spevokolu Zoltána Kodálya v Galante.

Celý program Noci múzeí a galérií v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy je zverejnený na webovej stránke www.trnavskazupa.sk

Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

13. MÁJ – od 13.00 do 21.00

16.00 – koncert žiakov Základnej umeleckej školy Senica

17.30 – komentovaná prehliadka výstavy Kresby Jána Mudrocha. 

17.30 – workshop kreslenia a hier vo virtuálnom svete

14. MÁJ – od 13,00 do 17,00

Nedeľný ateliér - Kreatívne stretnutia s umením pre rodičov i starých rodičov s deťmi.

 

Balneologické múzeum I. W. v Piešťanoch

13. MÁJ – od 10.00 do 21.00

od 13,00 - tvorivé dielne, ukážky krojov a možnosť si kroj aj vyskúšať, kvíz pre malých aj veľkých „Mladý archeológ a reštaurátor“ a „Život pri rieke Váh“

 

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

13. MÁJ – od 13.00 do 17.00

17,00 – komentovaná prehliadka Svet víl

19,00 - komentovaná prehliadka Šľachtické rody na Žitnom ostrove

 

Západoslovenské múzeum v Trnave

13. MÁJ – od 17.00 do 22.00

17,00 – 17,30 Múzeum knižnej kultúry privíta návštevníkov - komentovaný sprievod k výstave Slováci, píšte po slovensky! (Matej Krnáč).

18,00 – 18,30 Dom hudby Mikuláša Schneidra Trnavského - čítanie z knihy Mikuláša Schneidra Trnavského: Úsmevy a slzy

Kláštor klarisiek

17,00 – 21,50 - sprístupnený Kostol Nanebovzatia Panny

17,00 – 19,00 – program pre deti Zoologické bádanie

17,30 – 19,00 – detský tvorivý kútik Ornament

18,30 – sprievod po pivniciach a kostole

19,30 uvedenie knihy Šestnáste storočie slovom a obrazom

20,30 - Husľové soirée s Janou Andevskou a Beátou Tomčányiovou

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies