Back to top

TTSK: Trnavská župa zvyšuje kvalitu vzdelávania. V roku 2024 je jednou z jej priorít aj školstvo.

Publikované: 4. január 2024 - 16:09
Trnavský samosprávny kraj neustále zlepšuje podmienky vzdelávania študentov na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Aj v roku 2024 plánuje viacero investičných akcií, ako napríklad debarierizáciu dvadsiatky škôl, modernizáciu odborného vzdelávania či výstavbu športovísk. Okrem toho, bude župa opäť pokračovať v rozvoji systému duálneho vzdelávania a podpory študentov v nedostatočne obsadených a perspektívnych odboroch, a to prostredníctvom župného balíka výhod.
TTSK: Trnavská župa zvyšuje kvalitu vzdelávania. V roku 2024 je jednou z jej priorít aj školstvo.

Investície do vzdelávania sú investíciou do budúcnosti regiónu. Preto rekonštruujeme školské priestory, modernizujeme odborné vzdelávanie či rozvíjame športovú infraštruktúru pre našich študentov, ale i verejnosť. V minulom roku sme zabezpečili nové odborné učebne a obnovené priestory napríklad na Strednej odbornej škole technickej v Galante, tiež na Strednej zdravotníckej škole v Skalici alebo na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Vo Veľkom Mederi sme pre študentov postavili úplne nový moderný internát. Spojená škola v Rakoviciach prechádza komplexnou modernizáciou, pričom v tomto roku bude prebiehať 2. etapa obnovy parku a tiež výstavba ďalšieho skleníka,“

- uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že na projekty využíva župa aj európske zdroje.

V rámci rozvoja športovej infraštruktúry župa v roku 2023 zmodernizovala napríklad vonkajšie ihrisko pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, vybudovala nové multifunkčné ihrisko pri Spojenej škole v Holíči a začala s výstavbou novej telocvične pri Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách v Senici. Kraj má tiež zámer vybudovať Hádzanársku halu pri Spojenej škole v Dunajskej Strede, kde má tento šport dlhoročnú tradíciu. Okrem toho chce v budúcom roku realizovať aj prístavbu telocvične pri Strednej zdravotníckej škole v Skalici.

K rozvoju stredoškolského vzdelávania patrí okrem investícií do modernizácie škôl a školských zariadení aj podpora a rozvoj poradenstva pri výbere školy. Preto sme vytvorili unikátne TalentCentrum, v ktorom žiakom končiacich ročníkov základných škôl pomáhame pri rozhodovaní sa o študijnom smere na strednej škole a následnom uplatnení sa v pracovnom živote. Veľmi nás teší, že počas prvého roka existencie TalentCentra prešlo jeho bránami už viac ako 2-tisíc žiakov,“

doplnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda s tým, že prehľad všetkých župných stredných škôl je k dispozícii aj v brožúre Kam na strednú v trnavskej župe.

Za účelom zefektívnenia a optimalizácie siete škôl a školských zariadení sa župa od 1. septembra 2024 stane zriaďovateľom Spojenej školy v Šamoríne, ktorá bude pozostávať z dvoch organizačných jednotiek – Gymnázia M. R. Štefánika a Základnej školy v Šamoríne. Zámerom kraja je zvýšenie kapacity, a to nadstavbou budovy, na ktorú chce získať financie z európskych zdrojov. Okrem toho, tu župa plánuje vďaka operačnému Programu Slovensko vybudovať aj vonkajšie športovisko pre plnohodnotný vyučovací proces žiakov a študentov.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies