Back to top

TTSK: Župa začala s rekonštrukciou prieťahu cez obec Lehnice

Publikované: 9. jún 2023 - 15:24
Trnavský samosprávny kraj začal s modernizáciou cesty II. triedy v obci Lehnice v okrese Dunajská Streda. Ide o prieťah obcou v dĺžke 2,4 kilometra, ktorý je v nevyhovujúcom stave, pričom župa na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 2,1 milióna eur.
TTSK: Župa začala s rekonštrukciou prieťahu cez obec Lehnice

„Cesta cez Lehnice tvorí jednu zo spojníc nášho s Bratislavským krajom, ktorou denne prejdú tisíce vozidiel. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav prieťahu obcou je naším prvoradým cieľom zvýšiť bezpečnosť. Minulosťou sa tak stane nekvalitná vozovka a výrazne sa zlepšia podmienky pre chodcov a cestujúcich prímestskými autobusmi. Po rekonštrukcii vznikne popri ceste aj priestor na vybudovanie chodníkov a cyklotrás v gescii obce,“

povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že rekonštrukcia prieťahu obcou nadväzuje na modernizáciu 5-kilometrovej cesty medzi Lehnicami a Mierovom, ktorú kraj dokončil v novembri 2019.

Stavebno-technický stav úseku cesty je momentálne nevyhovujúci, a to v dôsledku rozsiahlych porúch vozovky i podložia. V havarijnom stave je aj odvodnenie cesty, ktoré prakticky nefunguje.

Okrem komplexnej a hĺbkovej rekonštrukcie pribudnú na úseku aj moderné prvky pasívnej bezpečnosti, napríklad elektronické merače rýchlosti pred vstupom do obce, tlmiče nárazov či dopravné gombíky. Modernizáciou prejdú aj tri zastarané autobusové zastávky, ku ktorým bude uľahčený prístup vďaka bezbariérovým a osvetleným priechodom pre chodcov. Projekt počíta aj s vybudovaním samostatného chodníka v niektorých z častí modernizovaného úseku. Rozsiahlej modernizácii predchádzala preložka plynových vedení, ktorá bola zrealizovaná v uplynulých mesiacoch.

Župa na modernizáciu prieťahu Lehnicami získala nenávratný finančný príspevok vo výške 2,1 milióna eur pri päťpercentnom spolufinancovaní. Po transparentnom verejnom obstarávaní, v ktorom uspela spoločnosť COLAS Slovakia, a. s., budú práce na modernizácii trvať približne päť mesiacov.

TTSK

Cookies