Back to top

TTSK: Župa začala stavať ďalšie úseky Moravskej cyklomagistrály, tentokrát medzi Moravským Svätým Jánom a Brodským

Publikované: 6. júl 2023 - 13:30
Trnavský samosprávny kraj začal s výstavbou dvoch úsekov Moravskej cyklomagistrály v celkovej dĺžke 10,9 kilometra. Ide o trasu od ochrannej hrádze rieky Morava v rakúsko-slovenskom pohraničí po križovanie cez rieku Myjava, na čo nadviaže úsek po obec Brodské. Kraj bude výstavbu oboch úsekov spolufinancovať z európskych zdrojov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.
TTSK: Župa začala stavať ďalšie úseky Moravskej cyklomagistrály, tentokrát medzi Moravským Svätým Jánom a Brodským

Turistický potenciál Záhoria postupne napĺňame aj výstavbou cyklotrás cezhraničného významu. K rozostavanému úseku medzi Baťovým kanálom a Holíčom pribudnú hneď ďalšie dva úseky, tentokrát v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc. Cyklotrasa bude viesť po upravenej korune ochrannej hrádze pozdĺž rieky Morava v úseku od cesty III. triedy medzi Moravským Svätým Jánom a rakúskym mestečkom Hohenau po lávku cez rieku Myjava s dĺžkou 4,6 kilometra. Na ňu nadviaže ďalšia časť v dĺžke 6,3 kilometra, ktorá vyústi na ceste II. triedy pri hraničnom priechode Brodské – Lanžhot. Verím, že cyklotrasy napomôžu rozvoju cestovného ruchu na oboch brehoch rieky Moravy, a tiež k rozvoju mobility pracovných síl,“

- povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v tomto roku kraj vybuduje spolu až 17 kilometrov cyklotrás v rámci Moravskej cyklomagistrály, čo predstavuje tretinu z jej celkovej dĺžky 50 kilometrov na území Trnavského kraja.

Na cyklotrase budú osadené aj informačné tabule. Stavebné práce potrvajú maximálne 6 mesiacov, pričom vo verejnom obstarávaní na zhotovenie oboch úsekov uspela spoločnosť OHLA ŽS so sumou 1,9 milióna eur.

Výstavba oboch úsekov Moravskej cyklomagistrály je súčasťou projektu Clean Mobility, ktorý je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Dlhodobou snahou kraja je zatraktívniť kultúrne a prírodné dedičstvo na Záhorí, ale aj vytvoriť podmienky pre bezpečné a komfortné dochádzanie za prácou na bicykli predovšetkým v slovensko-rakúskom a slovensko-českom pohraničí. V roku 2019 župa zrealizovala výstavbu Lávky pre peších a cyklistov, ktorá prepája archeoparky v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach. Zámerom župy je v novom programovom období pokračovať v budovaní Moravskej cyklomagistrály, a to úsekom Adamovské jazerá - Lávka Kopčany.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies