Back to top

TTSK: Župa zorganizovala podujatie Mladý záchranár už po tretíkrát

Publikované: 22. jún 2023 - 12:18
Trnavský samosprávny kraj zorganizoval v stredu 21. júna 2023 tretí ročník súťaže Mladý záchranár trnavskej župy. Určená bola pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl s výnimkou študentov zdravotníckych škôl. Podujatia sa zúčastnilo 86 študentov z 22 stredných škôl a víťazným tímom sa stali študenti z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne.
TTSK: Župa zorganizovala podujatie Mladý záchranár už po tretíkrát

Oceňujem odvážne rozhodnutie študentov našich stredných škôl sa do súťaže Mladý záchranár trnavskej župy zapojiť. Podstatou podujatia a plnenia modelových situácií na jednotlivých stanovištiach je poskytnutie prvej pomoci a správna reakcia pri možných krízových situáciách v reálnom živote. Cieľom je aj budovanie si blízkeho vzťahu k dobrovoľníctvu. Presne takýto druh podujatí zvyšuje, špeciálne medzi mladými, povedomie o potrebe pomáhať druhým, a zároveň im ukazuje hodnotu a dôležitosť práce zdravotníkov, ktorí zachraňujú životy,“

uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Celkovým víťazom tretieho ročníka súťaže trnavskej župy sa stali študentky a študenti z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne. Striebornú pozíciu obsadili študenti z Arcibiskupského gymnázia v Trnave, a na bronzovej priečke sa umiestnili študenti zo Spojenej škole v Rakoviciach. Ceny za odvážne výkony študentom odovzal trnavský župan Jozef Viskupič, poverený Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Michal Palkovič, ako aj prezident Slovenského červeného kríža Jozef Kőppl.

Pri záchrane ľudských životov sú neraz kľúčové prvé minúty. Správne poskytnutie prvej pomoci do príchodu profesionálnych zdravotníkov môže rozhodnúť o úspechu liečby pacienta. Preto ma teší, že stredoškoláci majú nielen záujem získavať zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci, ale prostredníctvom takýchto súťaží aj tieto svoje zručnosti zdokonaľovať. Sú tak inšpiráciou pre svojich rovesníkov. Zároveň si však všetci prajeme, aby situácií, kedy budú musieť títo mladí ľudia využiť svoje poznatky, bolo čo najmenej. Som ale presvedčený, že keď sa už v takejto situácii ocitnú, dokážu veľmi rýchlo zasiahnuť a pomôcť. Nie je totiž vznešenejšieho činu, ako je záchrana ľudského života,“

povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Pre súťažiacich bolo počas dňa pripravených šesť modelových situácií so súťažnými disciplínami, na ktorých si vyskúšali svoje teoretické vedomosti aj praktické zručnosti. V priestoroch nákupného strediska prebiehala simulovaná resuscitácia, v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave pomáhali študenti pacientom s cievnou mozgovou príhodou a popáleninami. Ďalšia z modelových situácií sa nachádzala v Divadle Jána Palárika v Trnave, kde boli pre študentov stredných škôl pripravené vedomostné testy, ako aj ošetrenie bodnej krvácajúcej rany. Stanovište bolo aj v priestoroch Trnavského osvetového strediska, v ktorom prebiehala pomôcť zraneným a dezorientovaným po simulovanej bitke. Poslednou zastávkou pre súťažiacich bol Hasičský a záchranný zbor, kde študenti predviedli pomoc zraneným po dopravnej nehode.

Aj tento ročník súťaže dopadol na výbornú. Teší ma, že sme videli pripravených študentov, ktorí si vedeli poradiť s jednotlivými a často náročnými úlohami. Moje poďakovanie patrí študentom, pedagógom zo stredných škôl, rozhodcom, figurantom, Slovenskému Červenému krížu, župnej Strednej zdravotníckej škole v Trnave a Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Trnave a Územnému spolku Červeného kríža v Trnave, s ktorými sme túto súťaž pripravili,“

uviedla riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.

 

 

Súťaž. č. Názov školy Poradie

1 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany 17

2 Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín 1

3 Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica 4

4 Obchodná akadémia, Sereď 20

5 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica 13

6 Spojená škola, Rakovice                                                                                3

7 Arcibiskupské gymnázium Biskupa P. Jatauscha, Trnava 2

8 Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany    22

9 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Galanta          18

10 SOŠ technická, Dunajská Streda 21

11 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď                                    6

12 Stredná priemyselná školy D.S. Jurkoviča, Trnava 16

13 Gymnázium Angely Merici, Trnava 5

14 Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely                            9

15 Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec 10

16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava 12

17 Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava 15

18 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava 19

19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany 11

20 Gymnázium Jána Hollého, Trnava 7

21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany 14

22 Spojená škola, Holíč 8

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies