Back to top

TTSK: Župa zrealizovala prvý slovenský crash test auta s bicyklom

Publikované: 19. september 2023 - 13:06
Trnavský samosprávny kraj ako prvý na Slovensku zrealizoval simuláciu zrážky cyklistu s motorovým vozidlom. Zrealizovaný crash test poukázal na priamu úmernosť medzi rýchlosťou jazdy a rizikom usmrtenia cyklistu, ako aj na dôraz na dodržiavanie bezpečnosti na cestách. Aktivita bola zrealizovaná v rámci Európskeho týždňa mobility, do ktorého sa župa každoročne zapája.
 TTSK: Župa zrealizovala prvý slovenský crash test auta s bicyklom

Vnímame, že intenzita dopravy rastie vysokým tempom, čo prináša celý rad problémov. Diskomfort obyvateľov spôsobujú časté zápchy, zhoršenie kvality ovzdušia, zvýšená hlučnosť, prašnosť, a tým klesá aj bezpečnosť cestnej premávky. Aj preto sme vymysleli a zrealizovali unikátny crash test, ktorý poukázal na priamu úmernosť medzi rýchlosťou jazdy a rizikom usmrtenia cyklistu. Zároveň aj takto chceme upozorniť na dodržiavanie bezpečnosti na cestách, ktoré môže v mnohých prípadoch odvrátiť úmrtia chodcov a cyklistov pod kolesami áut,“

- povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Zrážka auta s bicyklom bola simulovaná pri dvoch rôznych rýchlostiach auta, a to pri 30 a 50 kilometroch za hodinu. Z viacerých výskumov vyplýva, že s rastúcou rýchlosťou vozidla výrazne vzrastá riziko usmrtenia chodcov. Riziko usmrtenia je takmer päťkrát vyššie pri kolízii auta s chodcom pri rýchlosti 50 km/h v porovnaní s rovnakou zrážkou pri rýchlosti 30 km/h. S nižšou rýchlosťou auta klesá aj reakčný čas vodiča i brzdná dráha. Ak reakčný čas predstavuje jednu sekundu, celková brzdná dráha auta je pri rýchlosti 30 km/h o polovicu kratšia ako pri rýchlosti 50 km/h.

Ako povedala cyklokoordinátorka Trnavského samosprávneho kraja Silvia Prokopová,

„závery výskumov hovoria jasnou rečou – cesta k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky vedie cez úpravu maximálnej povolenej rýchlosti v intravilánoch miest. Okrem zníženia hlučnosti a emisií to umožní zvýšiť podiel mikromobility a pešej mobility, čím sa skvalitní život obyvateľov a vybuduje sa súdržná a ekologicky zodpovedná spoločnosť.“

Na crash test boli v rámci osvety pozvaní aj študenti župnej Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave.

Crash test auta s bicyklom je jednou z aktivít župy v rámci Európskeho týždňa mobility. Okrem toho kraj až do soboty 23. septembra 2023 ponúka 365-dňový celosieťový predplatný cestovný lístok s takmer polovičnou zľavou. Župa ide príkladom v oblasti udržateľnej mobility aj v radoch vlastných zamestnancov, pre ktorých počas celého týždňa organizuje aktivitu „Odvez svojho kolegu“, a tiež workshop o pravidlách cestnej premávky so zreteľom na cyklistov.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies