Back to top

Uctime si ocenených

Publikované: 10. august 2016 - 10:03
Organizátori Dní Svätého Štefana v tomto roku očakávajú obyvateľov a návštevníkov mesta s pestrým trojdňovým programom.
Uctime si ocenených

Komisia oprávnená na schválenie mestských ocenení - zástupcovia primátora, predsedovia odborných komisií a vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry – zasadla 14. júna, aby z predložených kandidátov vybrala tohtoročných ocenených – prezradila nám Tímea Takács, vedúca samostatného referátu kultúry, mládeže a športu, organizátorka série programov.

Zoznam ocenených mesta Dunajská Streda v roku 2016:

Cena PRO URBE Mesta Dunajská Streda

1. Ildikó Hildegarda LIPCSEY
Za dosiahnuté výsledky v oblasti kultúry

2. Zápasnícky Klub Dunajská Streda
Za dosiahnuté výsledky v oblasti športu

3. Maďarský osvetový inštitút na Slovensku
Za dosiahnuté výsledky v oblasti spoločenského života

Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE juvenis

Rita lakatos
Za dosiahnuté výsledky v oblasti športu

Cena primátora Mesta Dunajská Streda

1. Štefan PAPP
Za dosiahnuté výsledky v sociálnej oblasti

2. Patrick HESSER
Za dosiahnuté výsledky v oblasti spoločenského života

3. Občianske združenie TALENTUM
Za dosiahnuté výsledky v oblasti kultúry

Verejné ocenenie Pedagóg roka – cena verejnosti

Kandidáti na ocenenia:

1. Edit BUGÁR
2. Teréz Csölle
3. Erzsébet Kálmán
4. Klára KOCZÓ
5. Viktor NÉMETH

Meno oceneného sa dozvieme tesne pred odovzdaním ceny.

Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda

1. Ján Ďurica
Za dosiahnuté výsledky v oblasti športu

(Podrobný program osláv Dní Svätého Štefana v Dunajskej Strede nájdete na našom portáli: http://dunajskostredsky.sk/dni-svateho-stefana)

Toto ste už čítali?

Cookies