Nachádzate sa tu

Ukážeme Vám, v ktorom volebnom okrsku môžete hlasovať!

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, október 24 - 13:50 | Pre verejnosť
Komunálne voľby sa konajú 10. novembra. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Podľa nasledujúceho uznesenia MsZ uverejníme, v ktorom volebnom okrsku môžete hlasovať Vy!
Ukážeme Vám, v ktorom volebnom okrsku môžete hlasovať!

V zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede uznesením č. 436/2017/19 zo dňa 16.05.2017 určilo

a) počet poslancov 21
Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede pre volebné obdobie 2018-2022

b) 4 volebné obvody na území mesta Dunajská Streda
pre volebné obdobie 2018-2022, pričom

 vo volebnom obvode č. 1 sa volia 5 poslanci
 vo volebnom obvode č. 2 sa volia 6 poslanci
 vo volebnom obvode č. 3 sa volia 5 poslanci
 vo volebnom obvode č. 4 sa volia 5 poslanci.

V zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby primátora mesta Dunajská Streda bol utvorený jeden jednomandátový volebný obvod.

Okrsok č. 1
Volebná miestnosť: ZŠ Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: námestie SNP 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192

Okrsok č. 2
Volebná miestnosť: ZŠ Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: námestie SNP 193, 194, 195, 196, 197, 198, Ulica Júliusa Lőrincza 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, Boriny 1381, 1382, 1383, 1384, 1528

Okrsok č. 3
Volebná miestnosť: ZŠ Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Smetanov háj 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, Ulica Istvána Gyurcsóa, Boriny 1365, 1366, 1367, 1368

Okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Obchodno – informačné centrum, Alžbetínske nám.1203/7, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Boriny 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, Ružový háj 1352, 1353, 1354,1355, 1357, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, Športová ulica

Okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Mestský klub dôchodcov, Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Ulica M.R.Štefánika, Sládkovičova ulica, Trhovisko, rodinné domy a obytný blok 444, Ružová ulica, Malodvornícka cesta, Bacsákova ulica, Jilemnického ulica 201, Radničné námestie 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 5612, 5863, Ulica biskupa Kondého, Múzejná ulica, Poštová ulica, Korzo Bélu Bartóka, Ovocný sad, , Štvrť svätého Jána

Okrsok č. 6
Volebná miestnosť: ZŠ Zoltána Kodálya a VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Hlavná ulica bytové domy 46, 47, Dunajská ul. 369, 370, 371, 372, Nám. Ármina Vámbéryho 53, 54, 55, Budovateľská ulica, Ulica Sándora Petőfiho, Ulica Jánosa Aranya, Mesto – Dunajská Streda, Ulica Bálinta Balassiho

Okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Nám. Sv. Štefana, Alžbetínske námestie, Kukučínova ulica 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, Komenského ulica 1214, 1215, 1217, 1218, 6331, 5872 Kukučínova ulica rodinné domy, Komenského ulica rodinné domy, Nezábudková ulica, Železničná ulica, Kulačská ulica, Jesenského ulica, Ádorská ulica, Štúrova ulica, Táborová ulica

Okrsok č. 8
Volebná miestnosť: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Zelená ulica, Žitnoostrovská ulica, Brezová ulica, Hviezdna ulica, Krížna ulica, Povodská cesta, Neratovické námestie 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, Gabčíkovská cesta, Hlboká ulica, Vajanského ulica

Okrsok č. 9
Volebná miestnosť: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Rákócziho ulica, Mierová ulica, Kúpeľná ulica, Orechová ulica, Narcisová ulica, Malotejedská ulica, Priemyselná ulica, Podzáhradná ulica, Bihariho ulica, Drevárska ulica, Nová osada, Kračanská cesta, Kračanská cesta núdzové byty, Rekreačný rad, Nemešsegská ulica 132, 133, 6331, 6575, Viedenská cesta, Cesta svätého Krištofa, Levanduľová ulica, Púpavova ulica, Fialková ulica, Kaplnská ulica, Ulica Kapuhegyská

Okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Kultúrny dom – Mliečany zahŕňa: mestskú časť Mliečany

Okrsok č. 11
Volebná miestnosť: ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda  zahŕňa: Školská ul. 936/1, Poľná cesta, Školská ulica, Partizánska ulica, Ul. Sv. Juraja, Ul. Lászlóa Amadea, Ulica Gyulu Szabóa – časť Dunajská Streda, Jókaiho ulica, Kodályova ulica, Záhradnícka ulica, Ulica Adyho, Maloblahovská ulica, Ulica Ignáca Gálffyho

Okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Základná škola Á. Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ulica 2094/2, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Bratislavská cesta, Októbrová ulica, Jantárova cesta 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, Ulica generála Svobodu 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, Ulica gen.Svobodu rodinné domy, Ulica Kálmána Mikszátha, Ulica Lajosa Kossutha, Ulica Ferenca Liszta, Cukrovarská ulica, Krátka ulica, Kvetná ulica, Agátová ulica, Ulica Pála Angyala, Ulica Ferenca Vermesa

Okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Základná škola Á. Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ulica 2094/2, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Jantárová cesta, Hviezdoslavova ulica, Malá ulica, Széchenyiho ulica, Ulica Zoltána Fábryho, Ulica Imre Madácha, Tichá ulica, Jasná ulica, Nevädzová ulica, Rényská ulica, Veľkoblahovská cesta rodinné domy, Veľkoblahovská cesta 1491, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, Veľkoblahovská cesta obytné bloky od č. 64 – 76, Átriová ulica, Gaštanový rad, Ulica Jánosa Esterházyho, Ulica Mihálya Marczella, Czibóková ulica

Okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Spoločenský dom Malé Blahovo, Lesná 436/11, časť mesta Malé Blahovo, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Ulica Gyulu Szabóa, časť Malé Blahovo, Horná ulica, Letištná ulica, Vinohradnícka ulica, Topoľová ulica, Družstevná ulica, Gombótášska ulica, Lesná ulica, Čigérska ulica, Lipová ulica, Ulica Sv. Alžbety, Malolesná ulica, Ulica László Mécsa, Svetlá ulica, Dolná ulica, Spojná ulica, Pekná ulica, Stromová ulica, Javorová ulica, Slepá ulica, Hájska, Čótfa, Čukáraboň, Ulica Ármina Kornfelda,

Okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Rybný trh 330, 331, 333, 334, 335, 336, Mlynská ulica 306, 307, 308, 309, Mlynská ulica rodinné domy, Galantská cesta, Nová Ves 5555, 5995, 6834

Okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Nová Ves 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2441, 5995, Rad Pókatelek, Na pažiti, Ľanárska ulica, Csermelyova ulica, Ulica Benedeka Csaplára, Ulica Attilu Józsefa, Ulica Lajosa Kassáka, Cesta aradských mučeníkov, Ulica kráľa Žigmunda, Ulica Zsigmonda Móricza, Ulica kráľa Mateja, Ulica bohatierská, Ulica svätého Ladislava, Ulica Károlya Szladitsa

Okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Námestie priateľstva 2164, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 5090

Okrsok č. 18
Volebná miestnosť: Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda zahŕňa: Jilemnického ulica 203, 204, 205, 233, 234, 337, 338, Nová Ves 2217, 2218, 2219, Námestie priateľstva 2201