Back to top

Unikátne archeologické predmety z krypty rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja v Dunajskej Strede

Publikované: 22. december 2020 - 14:39
V roku 2007 obohatili zbierkový fond Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede vzácne predmety z krypty rodiny Kondéovcov z 18. storočia. Archeologický výskum bol realizovaný pod dohľadom hlavného archeológa Mgr. Jozefa Urminského, riaditeľa Vlastivedného múzea v Hlohovci. Prítomní boli aj ďalší odborníci, historici, predstavitelia náboženskej obce, ako aj reštaurátor Mgr. František Šmigrovský.
Unikátne archeologické predmety z krypty rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja v Dunajskej Strede

Počas výskumu boli z krypty vyzdvihnuté vzácne predmety, ktoré dokumentujú pohrebné zvyky z 18. storočia: rakvová doska Francisky Kondé z roku 1748, pohrebné kožené mužské a detské papuče, ruženec, fragmenty ozdôb pohrebných odevov, šnurovanie s gombíkmi, a pod. V roku 2020  sa vďaka finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia a spolufinancovaním Trnavskej župy, zriaďovateľa Žitnoostrovského múzea, podarilo predmety z krypty zreštaurovať a zakonzervovať. Odborné ošetrenie zabezpečil reštaurátor Mgr. František Šmigrovský.

Ilustračné zábery zachytávajú rakvovú dosku z roku 1748, pohrebné kožené papuče, ruženec, šnurovanie s gombíkmi.

Realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-žm-

Toto ste už čítali?

Cookies