Back to top

Utekáme dopredu, neustále sa rozvíjame

Publikované: 8. november 2018 - 14:22
Dunajskostredský Thermalpark je jedným aj v širšom regióne známym strediskom cestovného ruchu. V posledných rokoch stále narastá jeho návštevnosť, a teda aj obrat. O tajomstve úspechu sme sa rozprávali s jeho riaditeľom, Somogyi Gáborom.

- Prevádzku Thermalparku možno za posledné roky považovať za success story,  z roka na rok totiž stúpa jeho obrat. Čomu za to vďačíte: dobrému počasiu, cielenej reklame, či niečomu inému?

- Thermalpark ja naozaj úspešný, v posledných rokoch máme čoraz lepšie koncoročné výsledky. Zo sumy spred 10 rokov vo výške 765 tisíc (ide o rok 2009) je to dnes okolo 4 milióny eur. Nárast návštevnosti  potvrdzuje nutnosť rozvoja. Doterajší úspech nemožno odôvodniť jednou vecou. Ide o súhrn viacerých faktov. Treba vedieť, že príjem kúpaliska stojí na troch pilieroch. Najprv samé kúpalisko, potom ubytovacie služby a ako tretie, gastronomické služby. Veľkým krokom bolo v roku 2010 otvorenie rozšírenej zastrešenej časti, vtedy príjem narástol skokom. Avšak ešte stále je citeľný rozdiel medzi návštevnosťou v lete - júl, august – v medzisezóne - jún a september, či mimo sezóny. Kúpalisko zvyklo priniesť 2/3 príjmu, ale odkedy sme odovzdali nový hotel, tento pomer sa presúva v prospech ubytovania. Ak sa nám podarí udržiavať vysokú obsadenosť hotela aj mimo sezóny, snáď prekročí aj príjem z kúpaliska. My sa snažíme zlepšovať aj kvantitu aj kvalitu služieb (napríklad wellness, sauna, atrakcie). V minulom roku narástol príjem o 16,5%, za čo vďačíme polročnej prevádzke nového hotela.

- Aké je porovnanie ceny a kvality blízkych kúpeľov?

- Pred letom viaceré médiá priniesli porovnanie – ťažko je porovnať rôzne kúpaliská – v posledných rokoch v našej kategórii my vyhrávame cenovú vojnu, my sme najlacnejší. Je mi potešením, že sa nám párkrát podarilo vyhrať aj v kvalite. To, že v slovenskom porovnaní stojíme na 6. – 7. priečke, je na základe návštevnosti a príjmu. Tento údaj nehovorí o spokojnosti klientov, aj keď čiastočne to potvrdzuje, veď nebola by taká návštevnosť, ak by neboli hostia spokojní, nevracali by sa.

- Plánujete v blízkej budúcnosti nejakú väčšiu investíciu?

- Áno, máme pripravených viacero projektov. Treba vedieť, že akýkoľvek projekt či investíciu treba mnoho rokov dopredu začať pripravovať. Ako príklad by som uviedol hotel. Plán už existoval asi 5 rokov dozadu.

V budúcnosti chystáme jeden už schválený projekt, prestavbu veľkého plaveckého bazéna. Ani tento nápad nevznikol včera, len teraz prišiel čas, aby bazén 45 ročného kúpaliska sa zrekonštruoval. Nechcem ísť do detailov, ale základom je, že prechádzame na recirkuláciu namiesto klasického napĺňania bazéna. Budeme vedieť lepšie nastaviť teplotu vody a jej chemizáciu. Prerobíme aj bezprostredné okolie bazéna, aby sme mohli ponúkať vyššiu úroveň. Cieľom je, aby sa aj páčil, aj bol praktický. Vyšší príjem možno dosiahnuť len vyššou kvalitou.

Máme aj projekt na brehu jazera, na ktorom čoskoro začneme robiť. Breh bude kultúrnejší, skrášli sa oddychová zóna, bude tu aj priestor na kultúrne podujatia. Jedna oddelená časť jazera bude slúžiť plavcom. Chceme dosiahnuť, aby to bolo prirodzené jazero – s rybami a rastlinami.

- Na čom sú položené budúce investície?

- Podarilo sa nám zanalyzovať čo by chceli návštevníci, aký je trh, čo je zrealizovateľné. Ako som už uviedol, neustále plánujeme, čo by sme ešte chceli realizovať, ale chce to čas. Nechcel by som predbiehať a všetky plány vyzradiť. Sme v šťastnej konštelácii, že významnú časť investícií vieme realizovať z vlastných zdrojov a aj banky sa radi postavia vedľa nás. V dnešnej neľahkej ekonomickej situácii vieme dosahovať výsledky len tak, že ideme dopredu a Thermalpark robíme príťažlivejším, a teda efektívnejším.  

Toto ste už čítali?

Cookies