Back to top

Utiekajme sa k svätému Jurajovi patrónovi!

Publikované: 24. apríl 2020 - 8:53
Mučeník svätý Juraj (Georgios) hlavný patrón našej farnosti a nášho mesta pochádza z maloázijskej Kapadócie (dnešné východné Turecko) a žil v 3. storočí. Od malička vyrastal v kresťanskej rodine a jeho otec zomrel za Krista mučeníckou smrťou.
Utiekajme sa k svätému Jurajovi patrónovi!

Boli to veľmi ťažké časy pre kresťanov, nakoľko vtedajší cisár Dioklecián bol divokým prenasledovateľom kresťanov. Vďaka starostlivosti dobrej matky napredoval vo vzdelaní a hlavne v kresťanskom spôsobe života. Keď mal 18 rokov, zobrali ho do rímskej armády, kde pre svoju bystrosť, mužnosť a iné čnosti za krátky čas dosiahol vysokú armádnu hodnosť.  

Ani pohanské prostredie a ani snubná kariéra v službe pohanského vládcu ho nedokázali odlúčiť od lásky Kristovej,  lebo mal neustále pred sebou hrdinský príklad verných kresťanov, ktorí veľkodušne trpeli za  Evanjelium. Mladý Juraj neustále prosil Boha, aby raz dokázal brániť kresťanskú vieru slovom aj životom. Keď ako vojak dostal poverenie pochytať a mučiť kresťanov; on nielenže odmietol vykonať takýto príkaz, ale dokonca pred samotným cisárom s odvahou vyznal vieru v Ježiša Krista, Božieho Syna.   

Keď sa ho cisár usiloval prehovoriť, aby zradil a odpadol od viery, s veľkou odvahou vyhlásil: „Som kresťan a chcem zomrieť za Krista.“ Po tomto smelom vyznaní viery cisár Dioklecián prikázal Juraja uväzniť a kruto mučiť. Najprv ho neľútostne bili, potom priviazali o  koleso, ktoré otáčali a nože pripevnené na podstavci zraňovali jeho telo. Boh vtedy zázračne odmeňoval veľkú vieru Juraja tým, že uzdravoval jeho rany, pomáhal mu znášať aj mnohé ďalšie mučenia a dodával mu silu, aby sa stal pravým Víťazom nad Zlom a hriechom. Keď pohania videli jeho odvahu, mnohí uverili v pravého Boha a jeho Syna Ježiša Krista.  To ešte viac rozčúlilo cisára, preto nariadil sťať Jurajovi hlavu Cirkev ho pre neobyčajnú trpezlivosť a hrdinstvo v utrpení nazýva „megalomartýrom - veľkomučeníkom„  Jeho úcta je rozšírená v Cirkvi už od 4. storočia a je právom pokladaný aj za „divotvorcu“, pretože na jeho orodovanie Boh preukazoval jeho ctiteľom množstvo brodení a vykonal mnoho zázrakov.

Drahí bratia a sestry, aj my sa k nemu utiekajme v tejto ťažkej dobe, ktorá je pre mnohých z nás časom skúšky a utrpenia. Pri dnešnej svätej omši, ktorú budeme celebrovať ešte stále bez Vašej hojnej účasti, ho budeme prosiť aj za Vás všetkých takto:  

„Svätý Juraj, udatný bojovník Kristov, ktorý si pre vieru v neho prelial svoju krv mečom nepriateľov kresťanstva a tak očistený vstúpil do nebeskej slávy,  prosíme ťa: vypros nám od nebeského vinohradníka milosť, že by sme sa ho vždy pevne držali a ako zdravé a čisté ratolesti viničného koreňa nášho, Krista, boli očistení od strachu, od sebectva a všetkých zlých náklonností. Vyprosuj nám milosť, aby sme boli naplnený ducha evanjelia, aby sme dokázali v tichej modlitbe prežívať aj ťažké časy pod otcovským pohľadom Trojjediného.  Svojim mocným orodovaním nám vypros veľkodušné srdce, aby sme boli pripravení pomáhať slabým a trpiacim a aby sme sa navzájom povzbudzovali pre konanie dobra, pre šírenie pravdy a Božej záchrany, ktorú aj my dnešní ľudia tak veľmi potrebujeme. Amen.”

Mons. Ladislav Ján Szakál

Toto ste už čítali?

Cookies