Nachádzate sa tu

ÚVZ SR: Od júla bude umožnená organizácia podujatí do 1000 ľudí

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, jún 29 - 12:22 | Správy
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) od 1. júla povoľuje aj hromadné podujatia s počtom účastníkov vyšším ako tisíc. Musí však ísť výlučne o sediace obecenstvo a obsadenie kapacity priestorov určených pre sediacich nesmie presiahnuť 50 percent.
ÚVZ SR: Od júla bude umožnená organizácia podujatí do 1000 ľudí

Ostatné typy podujatí sa povoľujú pre maximálne tisíc ľudí. Ich účastníci budú musieť naďalej nosiť rúška alebo iné pokrývky nosa a úst, používať dezinfekciu na ruky a dodržiavať dvojmetrové odstupy. Tie nebudú platiť pre ľudí, ktorí pochádzajú zo spoločnej domácnosti. Agentúru SITA o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ.

Organizátori podujatí budú musieť vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov a zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk, prípadne zabezpečiť iný adekvátny spôsob na ich dezinfekciu.

Hygienické zariadenia na mieste konania podujatí musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Zároveň budú musieť zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii a rovnako oznam, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. Naďalej platí aj zákaz podávania rúk.

„V prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,“ uviedol ÚVZ. Organizátor by mal zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Opatrenie sa nevzťahuje na podujatia s výlučne sediacim publikom, bohoslužby či zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov samosprávy či zasadnutia na základe zákona, pre ktoré platia špecifické, doteraz platné pravidlá.

Felvidék.ma/teraz.sk