Back to top

Uzávierka mostu

Publikované: 26. august 2016 - 12:31
Okresný úrad Dunajská Streda Vám oznamuje, že 6. septembra 2016, od 10:00 bude most v Medveďove uzavretý pre opravu. Predbežný termín ukončenia prác bude 14. októbra 2016, o 17:00 hod.

Toto ste už čítali?

Cookies