Back to top

V deň Popolcovej stredy sa začína veľký pôst

Publikované: 9. február 2016 - 16:48
Popolcová streda svoj názov dostala od zvyku v skorej kresťanskej dobe a samozrejmosťou sa stal v 12. storočí.

Popolcová streda dostala svoj názov podľa zvyku z ranej kresťanskej doby a bežnou sa stala v 12. storočí.

Popolcová streda je kresťanský sviatok, prvý deň nasledujúci po rušnom období fašiangov, ktorým  sa začína štyridsať dní trvajúci veľký pôst, po ktorom nasleduje Veľká noc. V tento deň si veriaci na znamenie pokánia sypali na hlavu popol, z čoho sa od 12. storočia vyvinul  symbol značenia krížika popolom na čelo. Tento tradičný zvyk je dodnes živý a poznajú ho aj všade na Žitnom ostrove.

Voľakedy sa na Popolcovú stredu celá dedina ponáhľala do kostola, kde im farár nakreslil na čelo znak kríža popolom z bahniatok posvätených na Kvetnú nedeľu.  Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj si, človeče, že prach si a na prach sa obrátiš.“ (Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris) alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium”.  Pre kresťanov predstavuje Popolcová streda pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života, čoho symbolom je popol.

V rímskokatolíckej cirkvi je Popolcová streda dňom prísneho pôstu. V tento deň ľudia od 14. roku veku nemôžu jesť mäso a jedia iba trikrát denne, a len raz sa najedia dosýta. Veľký pôst je znamením pokánia, takže v tomto období sa veriaci v piatky vyhýbajú konzumovaniu mäsa. Samozrejme, chorí ľudia, tehotné ženy a ľudia, ktorí vykonávajú ťažkú manuálnu prácu sú od pôstu oslobodení.

V kostole Sv. Juraja sa bude v stredu o 16,30 konať krížová cesta, o 17. h svätá omša s poznačením kríža popolom na čelo.

Toto ste už čítali?

Cookies