Back to top

V novom župnom zdravotníckom centre v Trnave začala fungovať kardiologická ambulancia

Publikované: 16. február 2023 - 13:06
Trnavský samosprávny kraj rozšíril služby, ktoré poskytuje vo svojom zdravotníckom centre na Študentskej 16 v Trnave. Po všeobecnej ambulancii pre dospelých bola otvorená kardiologická ambulancia. Na vyšetrenie v moderne vybavených priestoroch je možné sa objednať telefonicky.
V novom župnom zdravotníckom centre v Trnave začala fungovať kardiologická ambulancia

„V uplynulom období sa župa opäť stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a otvorili sme moderné zdravotnícke centrum v Trnave. Aktuálne sme k ambulancii všeobecného lekára pre dospelých pridali aj kardiologickú ambulanciu. Špecialistov v tomto odbore je v Trnavskom kraji nedostatok, preto sme sa rozhodli pomôcť pacientom s kardiovaskulárnymi chorobami. Tí, ktorí potrebujú vyšetrenie, sa môžu objednať  telefonicky, a to počas ordinačných hodín,“ 

-uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Podľa riaditeľky Odboru zdravotníctva Úradu TTSK,

„župa plánuje rozširovať ponuku zdravotnej starostlivosti v dočasne nedostatkových odbornostiach, ako napríklad diabetológia alebo neurológia. Počíta sa tiež s vytvorením podobných centier v ďalších častiach kraja v súlade s pripravovanou Stratégiou rozvoja zdravotníctva na území Trnavského kraja s výhľadom do roku 2030, ktorá navrhuje optimálnu sieť ambulantných zdravotníckych zariadení.“

Ordinačné hodiny novootvorenej kardiologickej ambulancie sú v pondelok a utorok od 15:00 do 19:00 hodiny, počas stredy od 8:30 do 18:30 hodiny a v soboty medzi 8:00 a 15:00 hodinou.

Pacienti sa môžu na vyšetrenie objednať telefonicky počas ordinačných hodín na telefónnom čísle +421 945 464 720. O lieky môžu požiadať aj elektronickou formou prostredníctvom webovej stránky. Starostlivosť je hradená z verejného zdravotného poistenia.

Prevádzkovateľom zdravotníckeho strediska je krajská spoločnosť Zdravá župa. Do všeobecnej ambulancie pre dospelých stále prijíma nových pacientov. Viac informácií je dostupných na www.zdravazupa.sk.

TTSK

Cookies