Back to top

V prípade duplicitných žiadostí o príspevok na ubytovanie môže ministerstvo žiadať čestné vyhlásenie

Publikované: 15. marec 2024 - 8:28
Ministerstvo dopravy SR upozorňuje ubytovateľov, že v prípadoch, ak zistí pri kontrole žiadostí o príspevok za ubytovanie ukrajinských odídencov duplicitné poskytnutie príspevku, bude okrem iných dokumentov vyžadovať aj čestné vyhlásenie ubytovaných. Zavádzame ho pretože sa nám množia prípady, že rôzni ubytovatelia žiadajú príspevok za ubytovanie rovnakého odídenca v rovnakom čase.
V prípade duplicitných žiadostí o príspevok na ubytovanie môže ministerstvo žiadať čestné vyhlásenie

Ubytovatelia (fyzické aj právnické osoby) môžu žiadať o príspevok len za reálne využité prenocovanie. V prípade, že ministerstvo zistí konflikt s inou žiadosťou, kontaktuje poskytovateľa ubytovania, aby preukázal, že poskytol ubytovanie. Okrem záznamu ubytovaných hotelových hostí musí ubytovateľ preukázať, že ohlásil pobyt cudzinca do 5 dní od jeho ubytovania a doložiť čestné vyhlásenie samotných odídencov, že deklarované poskytnuté ubytovanie skutočne využili.

V prípade, že MD SR zistí konflikt s iným ubytovateľom a zároveň ubytovateľ nepreukáže, že je oprávnený príspevok získať, MD SR pristúpi ku kráteniu poskytnutej celkovej sumy príspevku. Zároveň odstúpi takúto žiadosť na Ministerstvo vnútra SR so žiadosťou o preverenie možného porušenia právnych predpisov.

Upozorňujeme, že nepravdivé informácie uvedené v čestnom vyhlásení môžu mať právne dôsledky podľa zákona o priestupkoch a trestného zákona.

Ministerstvo dopravy SR

Toto ste už čítali?

Cookies