Back to top

V rámci programu Kultúra MIRRI SR vďaka 23 miliónom eur pomohlo až 19 kultúrnym pamiatkam

Publikované: 27. apríl 2024 - 9:58
V priestoroch zrekonštruovaného kláštora kurtizánov v obci Červený Kláštor včera prebehla záverečná konferencia programu Kultúra v rámci mechanizmu Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska. Vďaka podpore 23 miliónov eur z tohto programu bolo v rámci programového obdobia 2014 – 2021 obnovených a revitalizovaných až 19 národných kultúrnych pamiatok s prioritou obnovy a ochrany.
V rámci programu Kultúra MIRRI SR vďaka 23 miliónom eur pomohlo až 19 kultúrnym pamiatkam

Tretie programové obdobie Grantov EHP a Nórska sa blíži k svojmu koncu a ja dnes môžem s radosťou zhodnotiť, že naše základné ciele programu sme úspešne naplnili. Podarilo sa nám znižovať hospodárske a sociálne rozdiely medzi našimi regiónmi, posilnili sme tiež výnimočnú bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom. Už teraz sa teším na ďalšie obdobie týchto finančných mechanizmov, o ktorom sa momentálne rokuje na pôde Európskej Únie,“

- povedal štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Jedným z programov mechanizmu Grantov EHP a Nórska je program Kultúra. V priebehu tohto týždňa sa uskutočnilo sedem záverečných konferencií k projektom podporeným v tomto programe. Jedna z nich prebehla dnes v obci Červený Kláštor, v priestoroch kláštora kurtizánov, ktorý bol obnovený práve vďaka podpore z Grantov EHP a Nórska.

Hlavným poslaním programu Kultúra bola záchrana kultúrnych pamiatok, ich rekonštrukcia a ochrana či zabezpečenie využitia ich potenciálu, ktorý nie je malý. Vďaka grantu 23 miliónov eur tak bolo obnovených a revitalizovaných 19 národných kultúrnych pamiatok s prioritou obnovy a ochrany.

Podporené pamiatky majú veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, pre podporu miestnej ekonomiky a regionálny rozvoj. Sú magnetom zážitkov, pripomínajú nám históriu, upevňujú lokálpatriotizmus. Je to spoločné bohatstvo, ktoré sme zdedili a musíme v čo najlepšom stave zanechať budúcim generáciám. Verím, že každý z podporených projektov navštívia aj ľudia z Nórskeho kráľovstva či Lichtenštajnského kniežactva, aby sme ich mohli s hrdosťou sprevádzať projektami, ktoré boli financované z ich verejných zdrojov,“

- doplnil Michal Kaliňák.  

Z Grantov EHP a Nórska sa v programovom období  vyhlásenom na roky 2014 – 2021 v rámci šiestich programov zrealizovalo takmer 170 projektov s podporou v celkovej sume 120 miliónov eur. Tieto projekty pomohli ženám ako obetiam násilia a ich deťom, zrekonštruovaných bolo tiež 20 národných kultúrnych pamiatok, podporila sa spolupráca medzi umelcami na Slovensku, v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.  Snažili sme sa nájsť funkčné riešenia pre miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúziu Rómov v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. Naše krajiny spoločne podporili úsilie slovenských inštitúcií nadviazať a posilniť spoluprácu s  ukrajinskými inštitúciami, zamerali sme sa aj na procesy verejného obstarávania, integrity vo verejnej správe, otázky justície či nedovoleného obchodu s chemickými, biologickými, rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi. Nórsko, Island a Lichtenštajnsko pomáhali našej krajine prispôsobiť sa zmene klímy a vzdelávať deti v tejto oblasti. Slovenským podnikateľom bola umožnená podpora pri realizácii ich zelených inovácií, podporili sme startupy a poskytli štipendiá pre slovenských študentov.

História našej spolupráce má už viac ako dve dekády. Som presvedčený, že dvadsať rokov kooperácie, skúseností a dôvery sú najlepšími argumentami pre spoločnú budúcnosť, ktorá má predpoklady na to, aby bola tak atraktívna, ako úspešných je doterajších dvadsať rokov. Je našou ambíciou pokračovať s podporou kultúrnych pamiatok, kultúry aj umenia. Chceme preferovať integrované projekty, ktoré budú prepájať regióny, budú integrovať partnerov a mobilizovať zdroje,“

uzavrel štátny tajomník Kaliňák.

MIRRI SR

Toto ste už čítali?

Cookies