Back to top

V Žitnoostrovskom múzeu otvorili výstavu umelcov – „srdciarov”

Publikované: 12. máj 2024 - 16:05
Vo štvrtok 9. mája už po 27. raz otvorili výstavu krajskej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum.
V Žitnoostrovskom múzeu otvorili výstavu umelcov – „srdciarov”

„Táto výstava ponúka výtvarné umenie, to najlepšie z každého okresu. Nejedná sa iba o prezentáciu, ale o priestor, ktorý ponúka príležitosti na vzájomnú inšpiráciu a stretnutia našich neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú kreatívnej tvorbe a svojimi výtvormi skrášľujú svet i naše životy,“

- povedala na úvod moderátorka vernisáže Mgr. Edita Tilajčíková a následne odovzdala „slovo” umeniu hudobnému: klavírnou skladbou umocnili príjemný dojem z pestrej ponuky diel na stenách výstavnej siene múzea talentovaní mladí hudobníci z Veľkého Medera – bratia Martin a Viktor Illésovci.

Po hudobnom entrée sa slova znovu ujala moderátorka, aby privítala hostí. Podujatie svojou prítomnosťou poctili župan Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič, vicežupan TTSK Mgr. József Berényi, primátor mesta Dunajská Streda a poslanec TTSK JUDr. Zoltán Hájos, viceprimátor Attila Karaffa, predseda Komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre školstvo a kultúru Ladislav Gútay, poslanec mestského zastupiteľstva a riaditeľ Žitnoostrovského múzea Mgr. Ivan Nagy, ako i hlavný organizátor okresného a krajského kola súťaže Výtvarné spektrum, riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska Mgr. Jana Svetlovská.

Diela hodnotila odborná porota pod vedením predsedu PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. a jej ďalšími členmi boli akademický maliar doc. Daniel Szalai a Mgr. art. Béla Ferdics, pedagóg Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede. Tajomníčkou súťaže bola PhDr. Dagmar Madarásová, zamestnankyňa dunajskostredskej osvety a kurátorkou výstavy PhDr. Kornélia Nagyová, historička umenia. Moderátorka uviedla, že do súťaže sa prihlásilo 74 autorov a 193 diel v kategóriách maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba, experiment a digitálna tvorba. Porota ocenila 30 autorov, ktorí postupujú do celoštátneho kola. Dozvedeli sme sa aj to, že v rámci expozície je vo výstavnej sieni múzea inštalovaných 140 diel od 86 autorov.

Prítomným sa prihovoril župan TTSK Jozef Viskupič. Pozdravil všetkých, ktorí prišli na vernisáž, pretože majú radi umenie. Aktuálnu výstavu považuje za dobrý príklad toho, ako dokážu spolupracovať dve župné organizácie – ako je to v prípade Žitnoostrovského osvetového strediska a Žitnoostrovského múzea. „27. ročník naznačuje, že sa jedná o úspešnú tradíciu a držím palce, aby táto séria súťaží pokračovala ešte veľa rokov,“ zdôraznil predseda župy.

Ako povedal, k názvu „súťaž neprofesionálnych umelcov“ sa stavia trochu skepticky, pretože podľa jeho názoru nemožno týchto umelcov nazvať neprofesionálnymi. Dal im preto nový názov: umelcov výstavy Výtvarné spektrum označil za umelcov – „srdciarov“.

“Viem, že sa oficiálne jedná o súťaž pre neprofesionálnych umelcov, čo však neznamená, že váš prístup nie je profesionálny. Pre mňa nie ste o nič menej ako profesionálni umelci; váš spôsob videnia, ktorým odhaľujete krásno, je chvályhodný. Som rád, že to krásno ukazujete celej komunite. Dúfam, že vaše odhodlanie a kreativita vám vydrží aj v budúcnosti, aby ste ich mohli rozdávať aj ostatným. Ďakujeme, že sa s nami o to všetko delíte,“ povedal Jozef Viskupič.

József Berényi v mene TTSK pozdravil vystavovateľov, hostí a návštevníkov, ktorí prišli na vernisáž v maďarskom jazyku.

„Kto sem zavíta, skutočne nebude vedieť, že ide o výstavu tzv. amatérskych umelcov, to vedia len zasvätení. Fascinujú ma tieto obrázky, tvorcom môžem len zablahoželať a popriať im veľa ďalších úspechov,“ vyjadril radosť z vystavených diel a následne poďakoval porote za oddanú prácu. Múzeu a organizátorom zaželal, aby tieto priestory v budúcnosti mohli hostiť ešte mnoho rovnako krásnych výstav.

O slovo opäť požiadal župan TTSK a pozval vicežupana Józsefa Berényiho a primátora Dunajskej Stredy, poslanca župy Zoltána Hájosa, aby sa k nemu pripojili. Ako uviedol, vernisáž výstavy by radi využili ako vhodnú chvíľu na slávnostný okamih, kedy by chceli poďakovať riaditeľke Žitnoostrovského osvetového strediska Jane Svetlovskej pri príležitosti odchodu do dôchodku za dlhoročnú obetavú, inšpirovanú a inšpirujúcu prácu, ktorú doteraz vykonávala.

József Berényi poďakoval pani riaditeľke za jej prácu v mene maďarských obyvateľov okresu Dunajská Streda, pričom vyzdvihol Žitnoostrovské pastelky, výtvarnú súťaž pre deti predškolského veku ako významné a úžasné podujatie, ktoré v celej krajine nemá obdoby. Poďakoval sa Jane Svetlovskej za odvedenú prácu a zaželal jej, aby si mohla skutočne užiť zaslúžený dôchodok a aby ešte veľakrát navštívila osvetové stredisko a kvalitné podujatia.

Zoltán Hájos poďakoval za dlhoročnú spoluprácu v mene mesta Dunajská Streda.

„Napriek tomu, že Osveta funguje ako župná inštitúcia, spolupráca medzi ňou a mestom bola vždy veľmi dobrá,“

- zdôraznil primátor s tým, že riaditeľka dala obyvateľom mesta veľa a obohatila tunajšiu kultúru. Zaželal jej pevné zdravie a dlhé šťastné roky na dôchodku a aby sme sa s ňou na podobných akciách ešte veľakrát mali príležitosť stretnúť.

Jana Svetlovská pristúpila k mikrofónu s dojatím v hlase.

„Zriedka sa mi stáva, že nenájdem slová – ani v maďarskom, ani v slovenskom jazyku.“ Za milé gesto sa zo srdca poďakovala a potom s úsmevon dodala, pohľadom ukazujúc na vzácnych hostí podujatia: „Stoja tu ako traja králi, dúfam, že prinášajú dobro... Čo sa týka mojej práce, keďže som do Dunajskej Stredy toho času neprišla ako riaditeľka, veľmi pekne ďakujem, že mi bolo umožnené robiť to, čo som robila,“

- povedala dojatá riaditeľka Osvety odchádzajúca do dôchodku.

Po milom, srdečnom prekvapení Béla Ferdics ako člen poroty zhodnotil najskôr v slovenskom a potom v maďarskom jazyku samotnú výstavu ako aj práce prihlásené do krajského kola Výtvarného spektra.

Ako povedal, porota nemala ľahkú úlohu, keďže medzi dielami boli napríklad aj diela, ktoré pochádzali od toho istého tvorcu, no v rôznych štýloch – a spomedzi týchto sa snažili nájsť to, ktoré tvorcu najviac charakterizuje. Prijaté práce zosumarizoval aj v číslach: porota hodnotila 193 prác 74 tvorcov, z toho ocenili 30 umelcov, ktorí postúpia do celoštátneho kola.

Prevažná väčšina diel boli dvojrozmerné diela. Predovšetkým maľby, kresby, digitálna grafika, akvarely, diela vytvorené kombinovanými technikami, no nechýbali ani priestorové práce a šperky. Umelci súťažili v dvoch kategóriách podľa veku.

Výstavný materiál má žánrovo pestré spektrum, keďže každoročne organizovaná výtvarná súťaž tvorcov nijako neobmedzuje obsahovo ani žánrovo.

Ako zaujímavosť člen poroty tiež poznamenal, že istá skupina troch umelcov namaľovala rovnaký námet iným spôsobom, čo považuje za veľmi pekný nápad. „Toto by bolo dobré zachovať, aby tieto malé komunity fungovali a navzájom sa podporovali,“ zdôraznil Béla Ferdics.

„Napokon, o prítomných umelcoch treba vedieť – a tu sa už len opakujem – že väčšina z nich svoje diela tvorí popri civilnom zamestnaní a často je to proces plný neistoty, čo je ale prirodzené. Zároveň ich kreatívna tvorba napĺňa, keďže tvorba samotná môže byť aj súčasťou procesu sebapoznávania. Len tak môže vzniknúť dielo z úprimnej emócie, ktoré nám dokáže nakloniť zrkadlo o našom prostredí, našej komunite, o citlivých témach spoločnosti v tomto komplikovanom svete,“ zakončil svoje slová výtvarný umelec.

Po vyhodnotení nasledovalo odovzdanie ocenení a potom sa prítomní počas prehliadky výstavy mohli znovu započúvať do príjemných melódií hudobných velikánov v podaní bratov Illésovcov.

Fotografie vzniknuté na vernisáži si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Víťazi krajského kola súťaže Výtvarné spektrum 2024:

I. veková skupina od 15 do 25 rokov

B. kategória: kresba a grafika

Lea Csibová (Gabčíkovo)

II. veková skupina nad 25 rokov

A. kategória: maľba

René Rácz (Dunajská Streda)

Rudolf Rypák (Piešťany)

Monika Sabo (Cerová)

Miloslav Šimek (Kuklov)

Jozef Šoltés (Piešťany)

František Tóth (Sap)

Silvia Vargová (Horné Dubové)

Čestné uznania: Veronika Bahnová (Smolenice), Milan Čech (Trnava), Ivana Drábiková (Opoj), Jana Frantová (Veľká Mača), Jana Hajdinová (Smrdáky), Juraj Klepáč (Trnava), Miriam Mihaliková (Veľká Mača), Ľubomír Novanský (Trnava), Kamila Učníková (Skalica)

B. kategória: kresba a grafika

Slávka Kerďová (Matúškovo)

Adela Klimešová (Trnava)

Kristína Rumanová (Dunajská Streda)

Čestné uznanie: Mária Hrnčíriková (Trnava)

C. kategória: priestorová tvorba

Štefan Mik (Hlohovec)

Peter Pollák (Kopčany)

Branislav Reis (Trnava)

Tibor Rigó (Lehnice)

Čestné uznania: Ivan Godovič (Veľká Mača), Margita Knapová (Piešťany)

III. veková kategória – bez rozlíšenia veku

E. insitná tvorba

Čestné uznanie: Ján Lukačovič (Chtelnica)

F. digitálna tvorba

Peter Végh (Dunajská Streda)

Cena riaditeľky Žitnoostrovského osvetového strediska:

Adela Klimešová (Trnava)

Veronika Bahnová (Smolenice)

Peter Pollák (Kopčany)

Cena riaditeľa Žitnoostrovského múzea:

Štefan Mik (Hlohovec)

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies