Back to top

V Žitnoostrovskom múzeu vystavujú umelci z nášho regiónu

Publikované: 10. december 2023 - 14:13
Vo štvrtok 7. decembra vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea otvorili výstavu Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska AD REVIDENDUM / SALON 2023/24.
V Žitnoostrovskom múzeu vystavujú umelci z nášho regiónu

Vernisáž, ktorá sa tentoraz niesla v komornej atmosfére, uviedla nádherným spevom Emese Zöld. Prítomných privítal Mgr. Iván Nagy, riaditeľ Žitnoostrovského múzea. Vyslovil potešenie z toho, že výstava Salón Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska znovu poctila návštevníkov Žltého kaštieľa. Tieto výstavy vysokej kvality tradične patria medzi najnavštevovanejšie výstavy v múzeu. Tentoraz sa na vernisáži zišlo - zrejme len kvôli neprajnému počasiu a nepriaznivým podmienkam na cestách - menej početné publikum ako zvyčajne.

Predseda Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska Róbert Viktor Němeček akad. arch. v úvode svojho príhovoru povedal, že pomenovanie „salón” je namieste, nakoľko návštevníci Žltého kaštieľa tu môžu vidieť výstavu salónneho typu, ukážku tvorby členov zväzu bez obmedzenia témy, formátu, alebo techniky.

„Spolu vyše 30 autorov nám predstavuje svoju tvorbu na vyše 90-tich dielach. V početnom zastúpení sú najmä diela abstraktného rázu, nájdeme tu však aj figurálne námety, portréty, motívy prírody, symbolické tendencie či stvárnenia vlastného snového sveta.”

„V najväčšom počte sú zastúpené najmä klasické maliarske techniky – olejomaľba, akryl, ale i techniky kombinované. Okrem maľby tu možno nájsť aj fotografiu, kresbu, keramiku či art protis. Vo výsledku sa tak naskytá pohľad na širokú paletu tvorivých mechanizmov všetkých vystavujúcich členov. Diela, ktoré si tu môžeme pozrieť, k nám prehovárajú nielen osobitne, ale v aktuálnom zoskupení ponúkajú aj možnosť vzájomného dialógu,“ tlmočil slová kurátora Mgr. Dominika Štrba v slovenčine Róbert Viktor Němeček, kým o maďarský preklad sa postarala moderátorka vernisáže, Mgr. Edita Tilajčíková.

Záverom svojho prejavu predseda združenia poďakoval všetkým vystavujúcim umelcom, zároveň ale vyjadril smútok z toho, že „bohužiaľ stále vidím len tých istých umelcov, zhruba polovicu našej členskej základne, ktorí sú aktívni. Na druhej strane môžem konštatovať, že sa naše rady rozšírili o nových mladých a mladších členov a tak naše združenie pozostáva zo 75 členov.”

Popri poďakovaní aktuálnym členom združenia Róbert Viktor Němeček venoval spomienku tým kolegom a priateľom, ktorí už nie sú medzi nami, zvlášť na predchádzajúceho predsedu združenia Róberta Almásiho, ktorého tvorba je úzko spätá so Žitným ostrovom.

Otvorenie výstavy zarámoval krásny hlas Emese Zöld a následne si návštevníci mohli pri príjemných rozhovoroch prezrieť vystavené diela.

Ďalšie fotografie z vernisáže nájdete z našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies