Nachádzate sa tu

Včera v dopoludňajších hodinách sa na mestskom úrade uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, marec 25 - 10:55 | Pre verejnosť
Podnetom na zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol v prvom rade termín na zadanie požiadavky na európsku dotáciu, preloženie termínu odovzdávania mestských cien na 20. august, ako aj úprava rokovacieho poriadku v súvislosti s mimoriadnu situáciou.
Včera v dopoludňajších hodinách sa na mestskom úrade uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Podľa prvého bodu by mesto malo zabezpečiť čiastku spoluúčasti pri jednej európskej dotácii, kde je daný termín do konca marca, preto treba rýchlo v tejto veci prijať rozhodnutie. Dotácia by umožnila transformáciu vykurovacieho systému Základnej školy Vámbéry na geotermálny systém – k tomu by bola potrebná spoluúčasť mesta v sume 45 600,10 eur. Táto spoluúčasť by však nebola hradená z tohtoročného, ale až z budúcoročného investičného rozpočtu na rok 2021, v prípade, že by mesto v súťaži uspelo, a ak mestské zastupiteľstvo naďalej považuje túto investíciu za dôležitú.

Druhá vec, kvôli ktorej sa zišlo mestské zastupiteľstvo, súvisí s Dňami sv. Juraja. Podľa uznesenia prijatého vo februári, sa totiž v rámci uvedených dní, 25. apríla 2020 mali odovzdávať mestské ceny. S ohľadom na mimoriadnu situáciu padol návrh, aby sa odovzdávanie cien preložilo na 20. augusta 2020.

Tretím dôležitým bodom bola úprava rokovacieho poriadku. S ohľadom na prípadné možné situácie úrad podal návrh, aby mestské zastupiteľstvo v odôvodnených prípadoch, teda pri mimoriadnych štátnych, krajských, okresných situáciách mohlo hlasovať za prijatie uznesenia „per rollam“ (čiže bez fyzického zasadania, písomne). Tento spôsob zakotvili formou paragrafu v rokovacom poriadku.

Okrem uvedeného primátor mesta Dr. Zoltán Hájos informoval mestské zastupiteľstvo o tých krokoch, ktoré úrad urobil jednak na úrovni štátu v rámci nariadení krízového štábu, jednak v rámci vlastných rozhodnutí na miestnej úrovni.