Back to top

Vďaka za krásu, ticho, pokoj, čo sála z umeleckých diel

Publikované: 13. apríl 2024 - 16:37
V stredu 10. apríla vo výstavných priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska Gallery Nova privítali návštevníkov vernisáže regionálnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov XXVII. Výtvarné spektrum 2024.
Vďaka za krásu, ticho, pokoj, čo sála z umeleckých diel

Slávnosť umelcov z regiónu otvorila riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska Mgr. Jana Svetlovská. Po úvodných slovách prítomných pozvala vypočuť si gitarovú hru žiačky Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede Bíborky Lőrinczovej.

„Výtvarné spektrum má v celoslovenskom meradle za sebou už viac ako päťdesiat rokov. V Dunajskej Strede sa tohto roku organizuje po 27-krát,“

- odznelo z úst riaditeľky ŽOS. „Osveta” počas týchto rokov pomohla v začiatkoch mnohým umelcom, ktorí odvtedy spravili veľkú cestu. Z viacerých z nich sú dnes profesionálni umelci a mnohí z niekdajších účastníkov do dnešného dňa tvoria a svojimi dielami robia radosť sebe i ostatným.

„Vďaka za krásu, ticho a pokoj – tak potrebný najmä v dnešnom svete – čo sála z diel umelcov. Možno ani oni sami netušia, aké dôležité a výnimočné je to, čo nám, divákom, dávajú. Diela vystavené na týchto stenách to krásne ilustrujú,“

- povedala riaditeľka ŽOS.

Mgr. art. Béla Ferdics pozdravil prítomných ako člen poroty a následne povedal, že ho potešil vysoký počet prác prihlásených do okresného kola. Má za sebou viaceré skúsenosti práce člena rôznych porôt a veľmi si váži, že v tomto prípade mohol byť súčasťou vynikajúcej odbornej poroty na čele s PhDr. Bohumírom Bachratým, CSc., v spoločnosti Mgr. art. Kataríny Defeo Fiúzi Siposovej, ArtD.

Ďalej informoval prítomných, že hodnotenie súťaže prebiehalo v troch kategóriách: vo vekovej skupine od 15 do 25 rokov, v kategórii nad 25 rokov, resp. v tretej skupine bez rozlíšenia veku. Zároveň boli diela rozdelené do kategórií maľba, kresba, grafika a priestorová tvorba.

Vo svojom prejave sa Ferdics vyjadril aj k niektorým konkrétnym dielam: vyzdvihol drevorezby Tibora Rigóa, tvorbu Reného Rácza a Petra Végha. Najviac zastúpená bola dvojrozmerná tvorba a krajina ako žáner, akryl, olej, kresba, akvarel, kombinované médiá. Prihlásili sa však aj umelci s digitálnou grafikou; ako povedal člen poroty, prijatý materiál má žánrovo skutočne pestré spektrum.

Uznanlivo sa vyjadril aj k dielam mladých tvorcov –počtom prihlásených autorov síce táto veková kategória nevynikala, avšak ich práce boli naozaj vysokej kvality.

„Nebojme sa experimentovať, vykročiť za hranice rutiny,”

- povedal Béla Ferdics. „S technikami, novými formálnymi riešeniami, možnosťami, kombinovaním surového materiálu treba experimentovať, tak to má byť. Len tak sa môže zrodiť skutočne autentické dielo.”

Po uvítacích príhovoroch si víťazi regionálneho kola Výtvarného spektra 2024 prevzali z rúk Mgr. Jany Svetlovskej a PhDr. Dagmar Madarásovej, tajomníčky okresnej súťaže a kurátorky výstavy, diplomy a vecné dary Osvety.

Do okresnej súťaže bolo v roku 2024 prihlásených 101 prác 28 výtvarníkov.

Ocenení umelci regionálnej súťaže XXVII. Výtvarné spektrum 2024:

VEKOVÁ SKUPINA OD 15 – 25 rokov

A. kategória: maľba

• Ocenenia:

Viktória Ella Medeková (Galanta): Sloboda iných (akryl)

• Vystavené diela:

Dominika Farkašová (Vlčany): Líška, Ostrov nikoho (akryl)

Anasztázia Janková (Dunajská Streda): Dunaj (olej)

Viktória Ella Medeková (Galanta): Búrka mysle (akryl)

B. kategória: kresba a grafika

• Ocenenia:

Lea Csibová (Gabčíkovo): Odhalenie, Objatie Picassovho umenia (monotypia)

• Vystavené diela:

Karolína Réka Miklósová (Dunajská Streda): Roj medúz (kresba)

II. VEKOVÁ SKUPINA NAD 25 rokov

A. kategória: maľba

• Ocenenia:

Margita Kollerová (Tomášikovo): Popoludňajšie svetlá (olej)

Ester Ksenzsigh (Dunajská Streda): Slnečné mihotanie (olej)

Karolína Miklósová (Dunajská Streda): Svätá mladosť, Bohorodička, Smrť Božieho

syna (maľba na sklo)

Rozalia Moriczová (Šamorín): Kvety a motýľ (olej)

René Rácz (Dunajská Streda): V zasnení – triptych, Zoe (akryl)

František Tóth (Sap): Všetko čo vidím, Svätí, Petra (kombinovaná technika)

• Čestné uznanie:

Gabriella Badics (Dunajská Streda): Staroba, Natali (akryl)

Peter Csudai (Ohrady): Spolu, Západ slnka na vode, Koniec púte (akryl)

Karol Dudás (Jahodná): Dobytok pri kanáli, Zber snopov pri žatve, Klátovský vodný mlyn

(olej)

Agáta Koštialová (Dunajská Streda): Vták kardinál, Orol biely (akvarel)

Zoltán Szalay (Čenkovce): Letná idyla (olej)

• Vystavené diela:

Henrieta Rita Boženíková (Malé Dvorníky): Strom života (akryl)

Andrea Farkas (Jurová): Niekde I., II. (akvarel, akryl)

Štefan Hangácsi (Šamorín): Rytieri vĺn (olej)

Rozalia Moriczová (Šamorin): Kvety a včela, Kvety a čmeliak (olej)

Štefan Radics (Hubice): Príbeh z Malého Dunaja 1 (akryl)

Zoltán Szalay (Čenkovce): Pokušenie (olej)

Tomás Sipos (Šamorín): Západ slnka 1, 2 (akryl)

Viktória Vanková (Padáň): Žitný ostrov (akryl)

Erika Boros Volner (Dunajská Streda): Kvitnúca láska (maľba na hodváb)

Tímea Zsemlyeová (Baka): Súmrak (olej)

B. kategória: kresba a grafika

• Ocenenia:

Kristína Rumanová (Dunajská Streda ): Žena 1, 2, 3, 4 (perokresba, pastelky)

• Čestné uznania:

Agáta Koštialová (Dunajská Streda): Vlčie maky (suchý pastel)

• Vystavené diela:

Andrea Farkas (Jurová): Na brehu, Prales (akrylový popisovač)

C. priestorová tvorba

• Ocenenia:

Tibor Rigó (Lehnice): Jež, Lienka, Čmeliak (drevorezba)

 

III. BEZ ROZLÍŠENIA VEKU

E. digitálna tvorba

• Ocenenia:

Peter Végh (Dunajská Streda): Kvetinový motív I., II., Tanec, Ženský akt (digitálna grafika)

• Vystavené diela:

Kamilla Egri (Gabčíkovo): Zlatá väzenkyňa (digitálna maľba)

‣‣ Cena Ladislava Rácza (objav roka):

René Rácz (Dunajská Streda)

Ďalšie fotografie z podujatia nájdete v našej fotogalérii.

Text a foto: Rózsár Vince

Toto ste už čítali?

Cookies