Back to top

Vedenie nášho mesta privítalo vynikajúcich žiakov základných škôl

Publikované: 27. jún 2023 - 18:13
Ku koncu školského roka 2022/23 v pondelok popoludní odovzdalo vedenie Dunajskej Stredy uznania za dosiahnuté úspechy vynikajúcim žiakom našich základných škôl, „detským osobnostiam školy“.
Vedenie nášho mesta privítalo vynikajúcich žiakov základných škôl

V mene samosprávy mesta Dunajská Streda, v mene komisie mestského zastupiteľstva pre školstvo a kultúru a komisie pre mládež a šport privítala zhromaždených – deti, pedagógov, rodičov - vo veľkej zasadačke mestského úradu Edita Tilajčíková v pondelok skoro popoludní pri príležitosti slávnostného odovzdania uznaní „Detským osobnostiam školy 2023“. Podujatie svojou prítomnosťou poctili primátor nášho mesta JUDr. Zoltán Hájos, zástupca primátora Attila Karaffa, predseda komisie pre školstvo a kultúru Ladislav Gútay, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Timea Molnár aj György Bugár, mestský poslanec zodpovedný za mládež.

JUDr. Zoltán Hájos vo svojom krátkom príhovore zdôraznil, že je vždy veľkým potešením, keď môže vedenie mesta privítať žiakov, ktorí vynikajú svojimi učebnými výsledkami, ktorí sú úspešní športovci, ktorí sa aktívne a úspešne zúčastňujú predmetových súťaží.

„Snaha a úsilie samotných žiakov by však neboli postačujúce, keby ich nepodporovali a nepripravovali ich učitelia. Zároveň je potrebné aj podporné a milujúce rodinné zázemie,“ zdôraznil primátor. „Potrebná je usilovnosť, snaha, vytrvalosť, no rovnako dôležitá je aj úloha školy a práca konkrétnych pedagógov,“

- dodal Zoltán Hájos.

„Verím, že pre tých, ktorí v tomto školskom roku dosiahli vynikajúce výsledky, bude tento úspech povzbudením do ďalšieho obdobia a zároveň budú oni sami nasledovaniahodným príkladom pre ostatných žiakov,“ povedal primátor, žiakom zablahoželal a zaželal im príjemné letné prázdniny, aby mohli ďalší školský rok začať plní elánu.

Nasledoval príjemný akustický minikoncert v podaní Júlie Bartal, študentky Súkromného gymnázia s VJM v Dunajskej Strede, Ádáma Miklósa, študenta Slovenskej technickej univerzity a Ádáma Mezeiho, študenta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. JUDr. Zoltán Hájos, Attila Karaffa a Ladislav Gútay postupne zablahoželali jednotlivým oceneným - 30 talentovaným a úspešným mladým ľuďom z piatich základných škôl a základnej umeleckej školy - a odovzdali im diplom a dar mesta.

Uznanie „Detská osobnosť školy“ si v roku 2023 prevzali:

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM:

Áron Berényi, Bulcsú Bíró, Kata Gányi, Gergely Kiss, Lora Kohút, Antónia Melicher, Dóra Mikolai

Základná škola na Jilemnického ulici:

Julian Bodó, Roland Kohári, Jessica Korčeková, Gabriela Labat, Salima Miriam Mošaťová, Patrik Rácz, Mark Soóky

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM:

Réka Fitos, András Kvarda, Máté Majoros, Lili Mészáros, Lili Németh, Bence Pecsuk, Áron Rigó

Základná škola Smetanov háj:

Oliver Bober, Adam Krížek, Oleksander Markov

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM:

Balázs Kosztra, Marcell Mandák, Veronika Valocsay

Základná umelecká škola:

Michal Kodada, Dóra Kosztra, Ela Plevíková

Ďalšie fotografie z podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii TU.

 

O jednotlivých ocenených a ich úspechoch si môžete prečítať nižšie.

Základná škola na Jilemnického ulici

Julian Bodó, 9. ročník

Julian navštevuje 9. ročník Základnej školy na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede.

Je veľmi usilovný, cieľavedomý a všestranne nadaný žiak. Svoje povinnosti si plní zodpovedne, svedomito a načas. Je slušný, skromný a pokorný človek, ochotný vždy pomôcť, vypočuť, pochopiť a povzbudiť.

Julian je milovníkom prírody. Jeho veľkou záľubou je poľovníctvo. Zaujíma sa o poľovnícke plemená psov, pozorovanie a vábenie zveri a s tým súvisiace činnosti. Rozhodol sa študovať na Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku.

Julian je aj športovo nadaný. Rád hrá futbal, florbal, má rád plávanie, korčuľovanie a bicyklovanie. Okrem športových súťaží sa zúčastnil súťaže v anglickom jazyku English Star a súťaže v slovenskom jazyku Ypsilon, kde získal veľmi pekné umiestnenie.

Za jeho prácu na pôde základnej školy je právom navrhnutý na ocenenie „Detská osobnosť školy“.

Roland Kohári, 9. ročník

Roland je žiakom 9. ročníka Základnej školy na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Je veľmi usilovný a všestranne talentovaný žiak. Zaujíma sa o šport, hlavne o futbal a florbal. Väčšinu svojho voľného času však venuje štúdiu matematiky, dejepisu a chémii. V školskom roku 2022/2023 reprezentoval základnú školu a naše mesto na rôznych súťažiach a olympiádach. V kolektívnych športoch vo futbale aj florbale získal prvé miesto v okresnom kole. Školu reprezentoval na matematických súťažiach Klokan a Pytagoriáda. Každoročne sa zapája aj do olympiád a to z matematiky, dejepisu, chémie.

Jessica Korčeková, 3. ročník

Jessica navštevuje 3. ročník Základnej školy na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Je veľmi usilovná a všestranne talentovaná žiačka. Zaujíma sa o tanec rock and roll, o hru na klavíri, o rôzne výtvarné aktivity. Väčšinu svojho voľného času však venuje štúdiu cudzích jazykov.

V školskom roku 2022/2023 reprezentovala základnú školu a naše mesto na rôznych jazykových súťažiach. V súťaži Jazykový kvet časť ŤUKNI v písaní poviedok Jessica reprezentovala nielen svoju školu, naše mesto, región, ale aj celé Slovensko. Na celoslovenskom finálovom kole dosiahla 1. miesto v 1. kategórii v písaní poviedky v anglickom jazyku. Jej poviedka postúpila do medzinárodného kola, kde získala prestížne 1. miesto.

V súťaži Jazykový kvet časť KLASSIK v prednese Jessica interpretovala prevzatú tvorbu v anglickom jazyku. Na krajskom kole súťaže bola na 1. mieste a na celoslovenskom finále sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

Jessica sa zúčastnila aj celoslovenskej súťaže English Star s výsledkom 100%-nej úspešnosti, s diplomom so zlatou medailou a v celoslovenskej súťaži Ypsilon – Slovina je hra podala 98%-ný výkon.

Žiačka Jessica Korčeková svojou snahou, vytrvalou prácou a húževnatosťou si právom zaslúži titul „Detská osobnosť školy“.

Gabriela Labat, 9. ročník

Gabriela je žiačkou 9. ročníka Základnej školy Jilemnického ulica v Dunajskej Strede. Gabika nastúpila na školu 1. septembra 2017. Okamžite sa zapojila do práce v škole a získala si rešpekt a uznanie od spolužiakov i pedagogického zboru. Pravidelne sa zúčastňovala predmetových olympiád a pomáhala svojim spolužiakom pri ich štúdiu. Po celý čas dosahovala vynikajúce výsledky vo všetkých predmetoch. Jej usilovnosť, vytrvalosť a ochota pomôcť pri akejkoľvek práci v prospech triedy a školy ju predurčilo na uznanie „Detská osobnosť školy“.

Salima Miriam Mošaťová, 5. ročník

Salima navštevuje 5. ročník Základnej školy na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Je veľmi usilovná, svedomitá a talentovaná žiačka. Zaujíma sa o tanec a o hru na klavíri. Vo voľnom čase číta knihy. V školskom roku 2022/2023 reprezentovala základnú školu a naše mesto na rôznych recitačných súťažiach.

Jej výsledky sú nasledovné:

Recitačná súťaž v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas je postupová súťaž venovaná slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému. Celoslovenské kolo sa koná každoročne v Drienčanoch, kde žiačka reprezentovala školu aj mesto.

Šaliansky Maťko je recitačná súťaž v prednese slovenských povestí. Po víťazstve v okresnom kole postúpila na krajské kolo, ktoré sa koná v Trnave. Na krajskom kole získala 1. miesto a celonárodnom kole v Šali krásne 2. miesto.

Salima sa zúčastnila aj recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde v okresnom kole získala 2. miesto.

Salima Miriam svojou snahou, trpezlivosťou, vytrvalosťou a úsilím si zaslúži titul „Detská osobnosť školy“.

Patrik Rácz, 8. ročník

Žiak 8. ročníka ZŠ na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede je všestranný, rozhľadený a kreatívny žiak. Viac rokov pracoval vo funkcii predsedu triedy, kde sa osvedčili jeho výborné organizačné schopnosti, zmysel pre zodpovednosť a danosti jeho prirodzenej autority. Je chápavý, vnímavý a citlivý k potrebám blízkych ľudí. Rád a ochotne pomáha. Svoj pozitívny vzťah k ľuďom a svoju komunikatívnosť potvrdil aj prácou v školskom žiackom parlamente. Pracoval aj v krúžku Regionálne dejiny Dunajskej Stredy, kde uplatňoval lásku k historickým faktom nášho regiónu.. Je manuálne zručný, má kladný vzťah k športu, hlavne k dianiu domáceho futbalového klubu DAC. Dlhšie obdobie sa venuje futbalu a šermu. Svoju lásku k prírode priblížil aj žiakom Špeciálnej základnej školy na Ádorskej ulici v Dunajskej Strede, kde zaujímavo predniesol prezentáciu „Flóra a fauna Žitného ostrova“. Patrik reprezentoval školu v Dejepisnej olympiáde, Biologickej olympiáde, Ypsilon – slovina je hra, Pytagoriáde, Matematickej olympiáde a Geografickej olympiáde.

Mark Soóky, 6. ročník

Mark navštevuje 6. ročník Základnej školy na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Je veľmi usilovný a húževnatý. Zaujíma sa o hudbu, o hru na gitare a výtvarné aktivity. Väčšinu svojho voľného času však venuje štúdiu prírodovedných predmetov.

V školskom roku 2022/2023 reprezentoval základnú školu na rôznych súťažiach.

Umiestnil sa na 6.mieste v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, na 1. mieste v okresnom kole Dejepisnej olympiády, na 3.mieste v okresnom kole Geografickej olympiády, na 5.mieste okresnom kole Biologickej olympiády.

V celoslovenskej súťaži EnglishStar podal 98%-ný výkon.

Žiak Mark Soóky svojou snaživosťou, prirodzenou zvedavosťou a prácou nad rámec jeho povinnosti si právom zaslúži titul „Detská osobnosť školy“.

Základná škola Smetanov háj

Oliver Bober, 4. B

Oliver je žiakom 4. B triedy. Jedná sa o výborného žiaka, v triednom kolektíve je obľúbený. V učení a správaní je vzorom pre ostatných žiakov. Primerane prijíma kritiku, počúva rady, snaží sa napraviť svoje nedostatky. Preukazuje vysokú mieru empatie a svojím správaním stmeľuje kolektív triedy. Vždy preukazuje náležitú úctu iným ľuďom. Je skromný, nikdy nedáva najavo svoje zásluhy. Aktívne sa zúčastňuje vo verejnom živote školy. Je dlhoročným členom futbalového družstva, kde reprezentuje školu a aj mesto na rôznych domácich i medzinárodných súťažiach, čím šíri dobré meno školy i mesta. Je výrazným športovým talentom, ale rád a úspešne sa zapája i do súťaží v iných oblastiach. Zásluhy:

2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín;

Účasť v okresných kolách matematických, jazykovedných a športových súťažiach;

Úspešný riešiteľ v súťaži Ypsilon – Slovina je hra;

3. miesto Majstrovstvá vo futbale;

Najlepší strelec na futbalovom turnaji Malých majstrov, kde družstvo získalo 2. miesto.

Adam Krížek, 9. A

je žiakom 9. A triedy, svojou rozvážnosťou a stoickým prístupom dosahuje veľmi dobré vyučovacie výsledky. Medzi jeho najobľúbenejšie predmety patrí informatika a predmety z prírodovednej oblasti. Je členom žiackeho parlamentu, členom redakčnej rady a technikom školského podcastu, prostredníctvom ktorého sa v pravidelných intervaloch prihovára žiakom a diskutuje na rozličné témy alebo udalosti spoločenského života. Svoju školu, ZŠ Smetanov háj, reprezentoval v okresnom kole technickej a matematickej olympiády a ako jeden z 80 najlepších postupujúcich študentov základných škôl i gymnázií Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v IQ olympiáde. Adam je veľmi pracovitý, tvorivý, empatický, tolerantný a zodpovedne pristupuje k povinnostiam, má vynikajúce logické myslenie a všestranné záľuby. Rekreačne hráva florbal a bicykluje, vo voľnom čase sa venuje záľubám s technickým zameraním a práci s PC.

Oleksander Markov, 8. A

Oleksander je žiakom 8.A triedy, ZŠ Smetanov háj navštevuje od septembra 2022. Oleksander pochádza z Ukrajiny, na Slovensku žije so svojou matkou a bratom. Hneď od svojho nástupu do našej školy sa prejavoval ako výnimočne nadaný. Ako samouk sa už pred svojím príchodom na Slovensko vyzbrojil veľmi dobrými znalosťami slovenského jazyka, ktoré veľmi efektívne využíva vo svojom vzdelávaní. Učenie zvláda na rovnakej úrovni ako jeho rovesníci – pôvodom Slováci. Vyučujúci jednotlivých predmetov sa jednoznačne zhodujú na tom, že tento žiak disponuje veľmi dobrým všeobecným rozhľadom v rôznych oblastiach. Na vyučovacích hodinách je veľmi aktívny, snaživý a rád pomôže aj svojim spolužiakom, hlavne tým, ktorí rovnako ako on prišli z Ukrajiny, ale na rozdiel od neho majú podstatne väčšie problémy s prekonávaním jazykovej bariéry. Spolužiaci v triede ho berú s určitým rešpektom, pretože Oleksander už svojou podstatou pôsobí na nich ako kladná motivácia pri získavaní nových vedomostí. Povahovo je dosť uzavretý, ale priateľský, túžiaci stále po nových a nových vedomostiach, vždy ochotný pomáhať. Jeho hlavným záujmom sú encyklopédie a všetky ďalšie formy rozširovania a obohacovania všeobecného rozhľadu. V okresnom kole matematickej olympiády získal 1. miesto.

Základná umelecká škola

Michal Kodada

v tomto roku absolvoval prvý stupeň Základnej umeleckej školy v hre na klavíri v triede p. uč. Beáty Lelkesovej, ale vo svojich štúdiách bude pokračovať aj na druhom stupni. Je veľmi nadaný, inteligentný žiak so všestrannými záujmami. Vďaka svojej vytrvalosti a láske k hudbe sa vypracoval v hre na klavíri na výbornú úroveň. Popri klavíri sa začal učiť hrať aj na gitare. Pravidelne vystupuje na koncertoch a viackrát reprezentoval našu školu aj na kultúrnych podujatiach mesta. V poslednej dobe stále častejšie vystupuje aj ako hráč v rôznych hudobných zoskupeniach našej školy.

Ela Plevíková

je žiačkou Základnej umeleckej školy už 6 rokov. Je veľmi inteligentná, vnímavá,  talentovaná žiačka z triedy p. uč. Natálie Mertus. Od prvých ročníkov sa pravidelne zúčastňuje gitarových súťaží, na ktorých sa vždy umiestňuje na popredných miestach. V tomto roku sa zúčastnila 2 súťaží, kde na medzinárodnej gitarovej súťaži v Štúrove sa spomedzi 80 účastníkov umiestnila na 3. mieste.

Text a foto: Vince Rózsár, -et-

Toto ste už čítali?

Cookies