Back to top

Vedenie nášho mesta vymenovalo nových riaditeľov

Publikované: 28. jún 2024 - 11:32
Vo štvrtok 27. júna primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos vymenoval do funkcie riaditeľa pedagógov dvoch základných a jednej materskej školy, ktorí si v slávnostnej atmosfére prevzali menovacie listiny na päťročné funkčné obdobie.
Vedenie nášho mesta vymenovalo nových riaditeľov

Samospráva mesta Dunajská Streda vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa do siedmych materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Dôveru zriaďovateľa na základe návrhov rozhodovacích orgánov dotknutých inštitúcií opäť získali štyria doterajší riaditelia, ktorí si tak mohli prevziať menovacie dekréty s účinnosťou od 1. júla: riaditeľka Základnej umeleckej školy PaedDr. Katarína Kollár, DIS.art. si dekrét prevzala v utorok, kým vo štvrtok boli primátorom prijatí Annamária Pázmány, riaditeľka Materskej školy na Októbrovej ulici, PaedDr. Peter Gajdoš, riaditeľ Základnej školy na Jilemnického ulici a Mgr. Árpád Nagy, ktorý i naďalej povedie Základnú školu na Ulici Gyulu Szabóa s VJM.

V Materskej škole Ružový háj došlo ku zmene riaditeľa: po Bei Navrátilovej sa funkcie ujme Andrea Várady. V stredu ju v škôlke navštívil primátor nášho mesta; predchádzajúcej riaditeľke sa poďakoval za doterajšiu činnosť a novej riaditeľke zaželal veľa úspechov.

Zatiaľ nenašli vhodných kandidátov na post riaditeľov do dvoch výchovno-vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Základnú školu Zoltána Kodálya do jesenného výberového konania povedie Mgr. Iveta Takács a Materskú školu Rybný trh poverená riaditeľka Mgr. Ildikó Kissová.

Na štvrtkovom slávnostnom podujatí si prítomní prevzali menovacie dekréty z rúk primátora a k vymenovaniu im zablahoželali aj zástupca primátora MUDr. Juraj Puha, MBA a Mgr. Timea Molnár, vedúca Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies