Back to top

Vedúci Charity György Bugár bude vyznamenaný

Publikované: 26. október 2022 - 15:46
V rámci slávnostnej svätej omše bude dňa 27. októbra o 17:00 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a sv. Juraja odovzdané vyznamenanie Slovenskej katolíckej charity vedúcemu Dunajskostredskej farskej charity Györgyovi Bugárovi. Cenu mu odovzdá vedenie Trnavskej arcidiecéznej charity za jeho významné spoločenské a charitatívne aktivity.
Vedúci Charity György Bugár bude vyznamenaný

Na slávnostnej omši vedenie Trnavskej arcidiecéznej charity vyjadrí uznanie a poďakovanie za doterajšie pôsobenie bývalému predsedovi dunajskostredskej charity Mons. Lászlóovi Jánosovi Szakálovi a obdobne súčasnému dunajskostredskému dekanovi Krisztiánovi Bozaymu za pokračovanie v práci charitatívnej organizácie.

Na svätej omši sú veriaci srdečne vítaní!

Toto ste už čítali?

Cookies