Back to top

Verím v renesanciu kníh a čítania

Publikované: 27. marec 2020 - 10:46
Sú ľudia, ktorí sa v súčasnej mimoriadnej situácii snažia zmierniť napätie všedných dní. Dnes spolu so Žitnoostrovskou knižnicou v Dunajskej Strede zrealizujeme malú virtuálnu prechádzku, keď že situácia je taká, že návšteva knižnice nie je možná.
Verím v renesanciu kníh a čítania

„Síce to nie je osobitý podnet, ale tie knižničné tety, ktoré sú každodenne v styku s deťmi, čítajú im rozprávky, video sa dostane na stránku knižnice, aby ho v prípade záujmu bolo možné kedykoľvek pozrieť“ - odpovedala riaditeľka knižnice Ilona Lacza na našu otázku, čím môžu v súčasnosti zaujať deti. Zatiaľ je to síce v štádiu tzv. skúšobnej prevádzky, ale jej výsledok môžu čitatelia vidieť na konci tohto článku. Keďže ide o čítanie rozprávok, v prvom rade nimi mienia osloviť deti prvého stupňa ZŠ. Riaditeľka ďalej povedala, že nie je vylúčené, že prejdú na, v školách už zaužívané, čítanie na pokračovanie, keby deťom budú čítať kapitolu po kapitole a tak udržiavať ich záujem.   

Nakoľko v knižnici nie je možné navštíviť ani výstavu, plánujú uskutočniť virtuálnu prehliadku nedávno vyhodnotených výtvarných prác zo súťaže. A keď už je reč o priestoroch knižnice, majú v pláne aj jednu skutočnú zaujímavosť! Virtuálnu prehliadku tých priestorov knižnice, ktoré nie sú prístupné verejnosti, a tak jej sprostredkovať tam prebiehajúce činnosti.

„Chceli by sme veriť, že táto činnosť podnieti zvedavosť detí, a keď to už bude možné, aj osobne navštívia knižnicu, preto, lebo budú chcieť spoznávať domovinu písmen, čítanie“ - povedala Ilona Lacza.

Rózsár Vince
videá: Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda

Tu je krátka ukážka z rozprávok dostupných na stránke knižnice.

Toto ste už čítali?

Cookies