Back to top

Vernisáž výstavy a slávnostný koncert v základnej umeleckej škole

Publikované: 20. apríl 2024 - 11:18
V rámci Dunajskostredských hudobných dní sa 17. apríla uskutočnila vernisáž výstavy hľadania talentov Kukkonia Art Garden a následne koncert absolventov školy. Podujatím zároveň oslávili 65. výročie založenia Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede (ZUŠ-MAI).
Vernisáž výstavy a slávnostný koncert v základnej umeleckej škole

Na otvorení výstavy záujemcov vo výstavnom priestore privítala riaditeľka ZUŠ-MAI PaedDr. Katarína Kollár DiS. art., ktorá s potešením uviedla, že expozícia je výsledkom iniciatívy združujúcej talenty, ktorá vznikla v spolupráci s Občianskym združením Kukkónia.

Mgr. art. Béla Ferdics vo svojom príhovore vyzdvihol, že verejná prezentácia diel vyrobených na 2. ročníku Kukkonia Art Workshop, ktorej primárnym cieľom je pripraviť talentovaných mladých ľudí - predovšetkým stredoškolákov - na ďalšie vzdelávanie na vysokých školách s umeleckým zameraním, sa teraz uskutočňuje po prvý raz.

Počas trojdňového workshopu, ktorý sa konal na jeseň minulého roka, sa pracovalo v sekciách grafika, kresba a dizajn. Pedagógmi jednotlivých sekcií boli Mgr. art. Gábor Gyenes, ArtD., Mgr. art. Béla Ferdics a Mgr. Richard Aradský.

„Je pre mňa obrovskou radosťou, že tento kurz sa zrealizoval za vynikajúcich podmienok, ktoré zabezpečili vedenie ZUŠ-MAI a finančná podpora OZ Kukkonia,“ zdôraznil Béla Ferdics.

Mgr. Richard Aradský o workshope hovoril v slovenskom jazyku. Obecenstvu predstavil postup a priebeh práce, pričom zdôraznil, že táto iniciatíva vznikla s cieľom zmapovať talenty Žitného ostrova.

Béla Ferdics prečítal mená 20 mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili programu a dodal, že bolo dobré vidieť, ako sa účastníci workshopu, žiaci a študenti rôzneho veku, učili jeden od druhého a aj vďaka konzultáciám bolo trojdňové podujatie skutočne konštruktívne.

Po vernisáži slávnostný program pokračoval v koncertnej sále. Na koncerte organizovanom v rámci XXXII. Dunajskostredských hudobných dní privítala prítomných Katarína Kollár, medzi nimi Attilu Karaffu, viceprimátora mesta Dunajská Streda, Mgr. Timeu Molnár, vedúcu Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mestského úradu v Dunajskej Strede a prítomných zamestnancov úradu, ako aj súčasných a bývalých pedagógov školy. V pozdrave uviedla, že účinkujúcimi slávnostného koncertu sú bývalí žiaci školy, ktorých týmto srdečne víta.

Attila Karaffa pozdravil prítomných v mene mestskej samosprávy.

„Hudbu, umenie všetci potrebujeme. Základná umelecká škola si dáva za cieľ umožniť tým, ktorý do vienka dostali talent, aby tento ďalej rozvíjali,“ povedal na úvod zástupca primátora nášho mesta.

Bývalým a súčasným pedagógom inštitúcie poďakoval za to, že si zachovali dôveru vo svoje povolanie a „napriek mnohým zmenám veria v možnosť vzdelávania a dôležitosť svojej práce…

Som presvedčený o tom, že škola je kultúrnotvornou inštitúciou, ktorá pomáha svojim zverencom vo vytváraní vnútorných hodnôt, nie je len strediskom poskytujúcim služby... Umenie nemá hranice, a preto spája ľudí, nech žijú kdekoľvek na svete,“ zdôraznil Attila Karaffa a následne zablahoželal inštitúcii ku krásnemu jubileu.

Riaditeľka ZUŠ-MAI sprevádzala obecenstvo programom, predstavila najprv históriu školy a počas koncertu jednotlivých účinkujúcich programu.

Na koncerte organizovanom pri príležitosti 65. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede sa o nezabudnuteľné chvíle postarali absolventi školy Eszter Bíró, Tünde Kollárovics, Dóra Kosztra, Samuel Új, Virág Mórocz a hosť večera Ádám Pásztor.

Ďalšie momentky z podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Szöveg és kép: Rózsár Vince

 

Toto ste už čítali?

Cookies