Back to top

Vernostná karta – je platná, ak…

Publikované: 27. január 2023 - 10:30
Viacerí obyvatelia mesta navštívili mestský úrad s otázkou, kedy im bude doručená nová mestská vernostná karta. Nevedeli totiž, že plastová vernostná karta vydaná v roku 2020 stále funguje – jej platnosť si však obyvateľ „aktivuje“ každý rok v závislosti od toho, či má zaplatené miestne dane. Pýtali sme sa primátora Zoltána Hájosa.
Vernostná karta – je platná, ak…

Keď samospráva toho času spustila program mestskej vernostnej karty, jej samotné vydanie sa viazalo na splnenie určitých podmienok. To platí aj dnes: kto včas a v plnej výške zaplatí do rozpočtu mesta miestne dane a poplatky, má ako držiteľ vernostnej karty nárok na isté výhody v mestských inštitúciách.

Po zavedení vernostnej karty každým rokom stúpala jej popularita. Pôvodnú, na obdobie jedného roka vydávanú kartu laminovanú vo fólii po čase nahradila dvojročná karta s čiarovým kódom. Ten slúžil (a dodnes slúži) na identifikáciu držiteľa karty a toho, či najneskôr do konca predchádzajúceho roka skutočne zaplatil miestne dane a poplatky – až po ich uhradení mohol dostať novú mestskú vernostnú kartu.

V roku 2020, keďže vydanie každej karty a jej následné doručenie sa spájalo s nemalými finančnými výdavkami, sme sa zamysleli nad možnosťou vydania jej fyzicky odolnejšej verzie, na jednej strane z dôvodu šetrenia a na strane druhej kvôli lepšej využiteľnosti. Vďaka technologickému pokroku dnešná plastová karta poskytuje oveľa viac možností.

Aj tohto roku sa viacerí obyvatelia obrátili na mestský úrad s otázkou, kedy dostanú novú vernostnú kartu.

Do ich pozornosti by som rád uviedol, že vernostné karty v obehu sú funkčné a platné od dátumu ich vydania, nie je ich teda potrebné vymieňať, keďže ich platnosť je na dobu neurčitú.

Zároveň by som však chcel zdôrazniť, že platnosť karty si každoročne "aktivuje" obyvateľ sám zaplatením miestnej dane a poplatkov. Inými slovami, tí, ktorí ich zaplatili najneskôr do konca minulého roka, majú naďalej platnú a funkčnú vernostnú kartu, no karta tých osôb, ktoré si túto povinnosť nesplnili, bude neplatná. V praxi možno mestské zľavy a výhody uplatniť len s aktívnou kartou.

Plastovú kartu však ani v tom prípade nevyhadzujte, ak ste si tohto roku povinnosť zaplatiť mestské dane a poplatky nesplnili, pretože, pokiaľ v aktuálnom roku uhradíte všetky staré dlhy a nedoplatky, nasledujúci rok sa vaša karta znova aktivuje!

Novú kartu vystavíme len v prípade, že obyvateľ mesta dovŕši 18 rokov a má riadne zaplatené miestne dane a poplatky, resp. kto ešte vernostnú kartu doteraz vôbec nemal, tomu bude vystavená nová (napr. v prípade, že iba teraz vyrovnal svoje staré dlhy). V prípade straty karty možno za poplatok požiadať o novú. Vydaním novej vernostnej karty sa stará karta automaticky deaktivuje.

O tom, kde všade môžu obyvatelia využiť zľavy, sme už tiež hovorili veľa. Možno nie každý vie, ale občania s vernostnou kartou mesta Dunajská Streda dostávajú výrazné zľavy napríklad v Thermalparku a viackrát sme hovorili aj o výhodných zľavách, ktoré samosprávou vydaná karta poskytuje v mestských vzdelávacích inštitúciách.

Podrobné informácie nájdete aj na webovej stránke mesta, v časti venovanej vernostným kartám, na https://dunstreda.sk/vernostna-karta.

V prípade, ak nemáte dlh voči mestu a napriek tomu si všimnete, že vaša karta nie je aktivovaná, obráťte sa na sekretariát prednostky mestského úradu.

Obyvatelia si samozrejme môžu aj online skontrolovať, či nemajú voči mestu nejaké nedoplatky – môžu tak urobiť prostredníctvom elektronického zákazníckeho portálu na webovej stránke mesta (dunstreda.sk).

Toto ste už čítali?

Cookies