Back to top

Viac kompetencií pre samosprávne kraje

Publikované: 3. august 2023 - 9:47
Ministerstvo financií SR (MF SR) plánuje dať vyšším územným celkom (VÚC) do rúk novú kompetenciu. Tentoraz pri regulácii cien služieb, ktoré dopravcovia platia prevádzkovateľom autobusových staníc. Súčasné ceny týchto služieb totiž nie sú žiadnym spôsobom regulované a môžu byť neprimerane vysoké. Ide napríklad o cenu za vjazd autobusov na stanicu, za čas, ktorý tam autobus strávi či za parkovanie.
Viac kompetencií pre samosprávne kraje

Ministerstvo financií plánuje rozšíriť takzvaný zoznam tovarov a služieb miestneho významu, ktorých ceny už dnes VÚC môžu „regulovať“. Po cenách za parkovanie, pohrebné služby či napríklad čistenie ulíc, by mala najnovšie do zoznamu pribudnúť možnosť regulácie cien služieb autobusových staníc poskytovaných pre dopravcov.

Návrh opatrenia vytvára pre samosprávy len legislatívny priestor na reguláciu a neznamená jej automatické využívanie. Navyše, určovanie takýchto cien je presne definované a berie do úvahy viacero ekonomických ukazovateľov, ako sú napríklad náklady na prevádzku, tržby či podiel zisku. 

V súčasnosti však stále hovoríme len o návrhu opatrenia. Ministerstvo financií ho však konzultovalo priamo so zástupcami Združenia samosprávnych krajov SK8 a aj s Ministerstvom dopravy SR.

Momentálne je legislatívne opatrenie v medzirezortnom pripomienkovom konaní a jeho kompletné znenie nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/476

Ministerstvo financií SR (MF SR)

Toto ste už čítali?

Cookies