Back to top

Viacero univerzít začne vyučovať 21. septembra, Gröhling chcel neskôr

Publikované: 21. august 2020 - 12:41
Hoci minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling vyzval univerzity, aby zimný semester nového akademického roka 2020/2021 začali až 28. septembra, viaceré tak neurobia. Študenti sa začnú vzdelávať už zväčša o týždeň skôr, teda od 21. septembra.
Viacero univerzít začne vyučovať 21. septembra, Gröhling chcel neskôr

"Na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave sme zvážili odporúčanie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodli sme, že nebudeme začiatok semestra posúvať a začneme podľa pôvodného harmonogramu," uviedla pre TASR Martina Mášiková z rektorátu UK. Oficiálny začiatok akademického roka 2020/2021 je naplánovaný na 21. septembra, niektoré fakulty však začnú už skôr, závisí to od jednotlivých študijných programov.

Vedenie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave taktiež zvážilo odporúčanie ministerstva školstva, no rozhodlo, že výučba v zimnom semestri sa začne podľa pôvodného harmonogramu 21. septembra. Dôvodom sú napríklad aj skúsenosti so zmenami harmonogramov v letnom semestri akademického roka 2019/2020. "V prípade zhoršenia pandemickej situácie sme pripravení výučbu, ktorá má na STU začať 21. septembra, realizovať dištančnou metódou dovtedy, kým to bude potrebné," uviedla prorektorka Monika Bakošová.

"Prioritou vedenia univerzity, fakúlt a účelových pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je ochrana zdravia študentov a zamestnancov. Z toho dôvodu pozorne sledujeme vývoj epidemiologickej situácie a v prípade jej zhoršenia sme pripravení reagovať zavedením organizačných a protiepidemiologických opatrení,“ uviedlo pre TASR vedenie univerzity. Aj tu plánujú zimný semester začať 21. septembra. "Neskorší začiatok výučby 28. septembra nie je pre fakulty UPJŠ výhodný a narúša obsahovú náplň výučby semestra. Vďaka skúsenostiam, vhodným technickým a pedagogickým podmienkam dokážeme operatívne reagovať na aktuálnu situáciu zavedením dištančnej výučby," dodalo vedenie univerzity.

Tlačová hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Renáta Chosraviová pre TASR potvrdila, že nový akademický rok otvoria 21. septembra. "Budeme sledovať situáciu a využívať prezenčnú aj dištančnú metódu vzdelávania," dodala.

Prešovská univerzita v Prešove momentálne pracuje  na logistike súvisiacej s príchodom zahraničných študentov a ich umiestňovaním v karanténnom zariadení. "Okrem toho tiež univerzita pozorne sleduje vývoj situácie a následne rozhodne o možnom spresnení začatia semestra, pričom pôvodný a aktuálny termín začiatku zimného semestra je stanovený na 21. september," uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

"Na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sme dostali prostredníctvom sekretariátu Slovenskej rektorskej konferencie, sme zareagovali ústretovo. Naša odpoveď signalizovala možnosť posunúť začiatok akademického roka o jeden týždeň, a to v prípade, že sa na tom vysoké školy zhodnú," uviedol pre TASR rektor Trnavskej univerzity v Trnave René Bílik. Ako dodal, na jednej strane chápe preventívny zmysel navrhovaného posunu, na strane druhej však takýto posun dosť radikálne zasahuje do pripraveného harmonogramu zimného semestra nového akademického roka. "Ak k tomu pristúpime, zvažovať musíme aj spôsob, ako dodržíme predpísanú dĺžku semestra. Takže pripravujeme začiatok akademického roka v dvoch termínových variantoch a definitívne rozhodnutie prijmeme v najbližšom čase, až po porade s dekanmi fakúlt," dodal Bílik.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach nesúhlasí s návrhom ministerstva školstva posunúť začiatok zimného semestra na 28. septembra. "Posun začiatku akademického roka nijako neovplyvní epidemiologickú situáciu, len posunie problém o týždeň. Nový koronavírus tu bude aj v októbri," vysvetlila rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová. Prostredníctvom Slovenskej rektorskej konferencie tlmočila ministrovi žiadosť o pomoc v inej oblasti. "Potrebovali by sme pomoc pri riešení karantény a testovania zahraničných študentov. Túto problematiku ponechalo ministerstvo v plnej miere na nás, čo nám spôsobuje oveľa vážnejšie problémy," uviedla rektorka. Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 sa začne v pôvodnom termíne od 21. septembra, pričom štúdium sa bude realizovať prezenčnou i dištančnou formou. V prípade prednášok, na ktorých sa zúčastňuje väčšia skupina študentov, sa bude voliť aj online forma vzdelávania. Praktické cvičenia, ktoré sú v menších skupinách, sa budú viesť prezenčnou formou.

Gröhling v utorok (18. 8.) povedal, že rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. Verí, že väčšina vysokých škôl tak aj urobí.

felvidek.ma/teraz.sk

Toto ste už čítali?

Cookies