Back to top

Vianočné posedenie s mentálne postihnutými

Publikované: 14. december 2023 - 16:05
Sociálne oddelenie mestského úradu 13. decembra zorganizovalo vianočné popoludnie pre mentálne postihnutých - prítomných pozdravili zástupcovia primátora MUDr. Juraj Puha a Attila Karaffa, ako aj prednostka mestského úradu Ing. Darina Nagyová.
Vianočné posedenie s mentálne postihnutými

„Je pre nás veľkým potešením, milé deti, že vás tu dnes môžeme privítať, pretože vieme, že aj napriek zdravotným problémom ste veľmi cenná a aktívna skupina. (...)

Taktiež by som sa chcel poďakovať rodičom, starým rodičom a pedagógom za vytrvalú prácu, ktorou sa vám darí každý deň vytvárať také podmienky, vďaka ktorým je život týchto detí lepší a čo najplnohodnotnejší.

Táto práca nie je jednoduchá, cesta je náročná, často narážate na úskalia, ale veríme, že spoločným úsilím sa dajú dosiahnuť pozitívne výsledky,“ povedal viceprimátor Juraj Puha.

Deti a ich rodičov privítal aj zástupca primátora Attila Karaffa, ktorý potom spolu s Jurajom Puhom, prednostkou Darinou Nagyovou, vedúcou odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mgr. Timeou Molnár a pracovníkmi sociálneho oddelenia odovzdali malé darčeky rodinám, ktoré sa pri tejto príležitosti zišli v priestoroch klubu dôchodcov. Barnabás Kovács deti prekvapil rozprávkovými knižkami.

Posedenie ďalej spríjemnil slávnostný program, keďže žiaci Spojenej školy Gyula Szabó 21 potešili prítomných vianočnými pesničkami.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Tagy: Vianoce
Cookies