Back to top

Vianočný salón 2022

Publikované: 4. december 2022 - 12:32
V Žitnoostrovskom múzeu bola 1. decembra otvorená členská výstava Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska.
Vianočný salón 2022

Hostí pozdravil riaditeľ Žitnoostrovského múzea Iván Nagy a následne predseda združenia Róbert Němeček.

„Nežijeme v ľahkých časoch,“ povedal umelec.

„Sú to prinajmenšom komplikované a mätúce časy, najmä pre citlivých umelcov, ktorí sú ovplyvnení všetkými druhmi zmien. Najprv prišiel Covid-19, potom vojnový konflikt a následná kríza, ktorú budeme zrejme pociťovať ešte dlho. Žiaľ, na takéto krízy vždy doplatí najmä kultúra.“

Napriek tomu Róbert Němeček vyjadril radosť z toho, že sa im podarilo zorganizovať Vianočný salón 2022, hoci ho mrzí, že len polovica ich členskej základne je aktívna, druhá polovica viac-menej pasívna. Vyzdvihol však aj to, že mnohí ich členovia sa našťastie môžu pochváliť viacerými vlastnými výstavami.

Vystavujúca umelkyňa Anikó Simon privítala hostí v maďarskom jazyku.

„Naše združenie výtvarných umelcov nevzniklo na základe nejakej spoločnej idey alebo spoločného štýlu. Techniky a témy diel na našej výstave sú preto rôznorodé. Používame rôzne výtvarné jazyky. Prevažná časť výstavy bola vytvorená tradičnými výtvarnými technikami – pastel, akryl, olej... – ale prezentované sú aj neobvyklé výtvarné riešenia.“,

povedala Anikó Simon a následne predstavila prítomným samotnú výstavu.

Na vernisáži vystúpila komorná formácia Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede Mille Fiori pod vedením Zsuzsanny Bazsó Horváthovej. Výstavu i môžete pozrieť do 7. januára 2023.

(nagy)

 

Toto ste už čítali?

Cookies