Nachádzate sa tu

Vlievajú nám radosť do sŕdc

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, október 24 - 11:54 | Kultúra
Fotografovať, snažiť sa zachytiť okamih večnosti, to je skutočne jeden z najkrajších zážitkov. Toto je snáď najdôležitejšia výpoveď výstavy amatérskeho fotografa Gyulu Nagya, ktorá bola otvorená včera v Mestskom kultúrnom centre Benedeka Csaplára.
Vlievajú nám radosť do sŕdc

Po hudobnej produkcii Def Copic-u výstavu otvoril viceprimátor Attila Karaffa, ktorý okrem iného povedal, že v osobe Gyulu Nagya zdraví aj svojho dávneho priateľa.

„Gyula Nagy začal fotiť ako samouk, postupne sa formoval a formuje … Vystavené obrazy, ktoré Gyula pre nás zvečnil, zdajú sa byť možno každodenné, ale práve to im zároveň dodáva výnimočnosť” - povedal Attila Karaffa, poukazujúc na to, že často sa najobyčajnejšie okamihy vynímajú z obrovského množstva inormácií. 

„Je dôležité aj to”, - poznamenal - „aby fotografie neostávali ukryté v počítačoch, ale aby sme sa osmelili a ukázali ich, hoci aj za predpokladu, že najprv sa poradíme, ale napokon ich predsa vystavíme.” Potom Attila Karaffa odovzdal Gyulovi Nagyovi najnovšiu obrazovú publikáciu o Dunajskej Strede (prostredníctvom šéfredaktora nášho portálu), v ktorej je aj niekoľko snímok Gyulu Nagya.

Gyula Nagy, ktorý je aj spolupracovníkom nášho portálu, považuje za dôležité hlavne to, aby jeho práce vniesli radosť  do sŕdc, aby sa diváci ocitli tam a cítili tak, kde a ako sa okamih dotkol jeho.