Back to top

Vo sviatočnej atmosfére pozdravili obyvateľov Zariadenia pre seniorov

Publikované: 15. december 2023 - 18:46
Ako podľa možnosti každý rok, i tentokrát sa v Zariadení pre seniorov konala návšteva vedenia nášho mesta. Vzhľadom na blížiace sa vianočné sviatky 12. decembra k seniorom zavítal primátor JUDr. Zoltán Hájos, zástupca primátora Attila Karaffa, prednostka Ing. Darina Nagyová, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu Mgr. Timea Molnár a jej kolegovia.
Vo sviatočnej atmosfére pozdravili obyvateľov Zariadenia pre seniorov

„Pri každej slávnostnej príležitosti sa snažíme stráviť s vami trochu času, tak i dnes, v čase adventu, keď sa všetci pripravujeme na oslavu narodenia Krista, sme vás prišli navštíviť. Počas tohto krásneho obdobia čakania na Vianoce odejeme svoje duše i domovy do sviatočného rúcha. (...) A hoci sa potreba medziľudských vzťahov v tejto dobe javí ešte dôležitejšou, láska by mala hrať dôležitú úlohu aj v našom každodennom živote, tak v našich rodinách, ako aj v našich komunitách,“ povedal primátor Zoltán Hájos, ktorý zároveň uviedol, že vždy s radosťou a láskou pozýva seniorov na mestské podujatia a spoločenské programy.

Podľa zástupcu primátora Attilu Karaffu „by bolo pekné, keby sviatky prinášali mier. Keby sme dokázali prekonať hnev a nenávisť. Liek na ne existuje, nazývame ho odpustením.

Dnešná nedeľa nádeje nech je už naozaj začiatkom obdobia príprav na Vianoce, najsvätejší sviatok. Sme v polovici, čaká nás ešte zapálenie dvoch sviec na venci, kým nadíde sviatok narodenia Spasiteľa, Ježiša Krista. V týchto dvoch týždňoch budeme mať ešte veľa, veľa príležitostí venovať sa tomu druhému aj vo všedné dni, konať dobro a obdarovať toho druhého svojou pozornosťou, čistou láskou zo srdca. Pýta si to maličkosti, darované zo srdca,“ povedal zástupca primátora.

Hostí a obyvateľov zariadenia pre seniorov pozdravil riaditeľ inštitúcie Ing. Koloman Pongrácz, ktorý sa pri tejto príležitosti tiež podelil o svoje myšlienky.

„Tento rozbitý svet má obrovskú potrebu toho, aby sme milovali a venovali pozornosť iným, pretože láska zaháňa hriech, smútok, starosti a bolesť, ktoré nám berú silu do života. Práve preto môže byť obdobie Vianoc výbornou príležitosťou, ako si spraviť poriadok vo svojej duši a vzťahoch. Je to vynikajúca príležitosť na vyjasnenie si nedorozumení a krívd. Keďže láska je veľkorysá a nepozná strach, nemá zmysel premýšľať o tom, kto by mal rozhovor iniciovať. Nezabúdajme, o lásku, to najkrajšie, čo máme, sa musíme vedieť podeliť!"

Program dopoludnia spestrili hudobným kultúrnym programom žiaci Spojenej školy Gyulu Szabóa 21.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies