Nachádzate sa tu

Voda je život

Toto ste už čítali?

Publikované: 2017, apríl 5 - 07:10 | Vzdelávanie
Pitná voda je na svete čoraz vzácnejšia. Ide skutočne o tú vodu z rozprávok, ktorá sa stáva reálnym synonymom života. Nie však rozprávkového, ale toho obyčajného, každodenného, ktorý si bez vody nedokážeme ani predstaviť. V tomto duchu pripravili pedagógovia a žiaci zo Základnej školy na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede 22. III. 2017 pri príležitosti Svetového dňa vody bohatý program. Bol zameraný nielen na ochranu mimoriadnych zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, ale aj na zmenu vzťahu k životnému prostrediu.
Voda je život

Podujatie bolo koncipované tak, aby sa nenarušil vzdelávací proces vyučovania. Dôraz bol však kladený na v o d u . Na matematike napríklad v tento deň vo všetkých ročníkoch počítali, násobili a delili „objemy“, na prírodovede či fyzike alebo chémii prevádzali rôzne pokusy s vodou a podobne. Sledovali čo sa robí, keď sa do vody dostane olej, keď sa zmieša s nejakou chemikáliou, napríklad aj atramentom, či obyčajnou soľou. Deti si cvičili potrebnú vnímavosť, pozerali, ovoniavali, v prípade možnosti ochutnávali. Lenže samotné prípravy sa začali oveľa skôr. V škole, na chodbách či v triedach boli inštalované početné nástenky, panely so zaujímavými informáciami, obrázkami, ktoré všetky súviseli s fenoménom vody. S jej výskytom v prírode, s jej premenami, s jej nezastupiteľnou úlohou v živote človeka, zvierat, rastlín, ale napríklad aj malých chrobáčikov. Pozornosť bola zameraná aj na spracovanie a recykláciu odpadu. Starší žiaci prezentovali v triedach nižšieho stupňa rôzne témy, pripravili mladším spolužiakom kvízy a dokonca aj animovaný film, úrovňou ktorého prekvapili aj svojich pedagógov. Skupina piatakov – Marko Németh, Ronald Milan, Márk Sebők a Marko Hír vytvorili animovaný film, v ktorom dokázali ako a koľko sa dá ušetriť energie a hlavne samotnej vody, keď ju budeme používať vedome a kontrolovane, a keď ju navyše nebudeme zbytočne a nezodpovedne znečisťovať. Niektoré skupiny mali za úlohu pantomimicky predviesť zmeny skupenstva vody. Tých aktivít v rámci celého programu bolo v škole skutočne veľa.

Súčasťou podujatia bol na chodbe zriadený aj bar. Bar v škole ? Určite nie s alkoholom, ale s vodou. Bar s minerálnymi vodami vzbudil nebývalý záujem. Všetky deti mali možnosť ochutnávať naše minerálky, dozvedieť sa aké minerálne látky sa v nich nachádzajú a akú majú chuť. Ako nám prezradili organizátorky podujatia Mgr. Dana Petrillová a PaedDr. Nora Sándorová : „Všetci sme boli nesmierne prekvapení ako naše deti reagovali na jednotlivé ponuky. Úprimne sa zaujímali o jednotlivé minerálky, dokonca sa veľmi potešili z darčekov, ktoré dostali – bola to malá fľaša neochutenej vody a jablko. Dnes sme náchylní si myslieť, že deti si takéto, akoby všedné, veci nevážia, ale my sme mali práve možnosť vidieť, že áno. Veľmi nás to povzbudzuje organizovať podobné podujatia aj v budúcnosti, pretože sme sa presvedčili, že takáto formy výučby je oveľa pútavejšia a efektívnejšia ako bežné prednášky.“

Ešte treba dodať, že pre túto príležitosť si v škole dali vyhotoviť aj tričká, samozrejme modrej farby s nápisom VODA JE ŽIVOT a obrázkom dlane, malej rastliny a kvapky vody. Základnú školu na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede navštevuje už takmer 700 žiakov. Každý z nich si v tento deň mal možnosť uvedomiť potrebu ochrany vzácneho prírodného pokladu – pitnej vody. A to je dobre, pretože postupom času sa práve voda stáva nenahraditeľnou a jej cena neustále stúpa.

jana svetlovská
Foto: archív ZŠ