Back to top

Voliť prezidenta môžu aj ľudia s trvalým pobytom mimo SR

Publikované: 27. február 2024 - 5:55
V prezidentských voľbách môžu voliť aj ľudia s trvalým pobytom mimo Slovenska. Nedá sa však hlasovať zo zahraničia poštou. Voliť je možné výlučne osobne vo volebnej miestnosti na Slovensku, upozorňuje Ministerstvo vnútra.
Voliť prezidenta môžu aj ľudia s trvalým pobytom mimo SR

„Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí, a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt,“

- uviedlo ministerstvo.

Vzor čestného vyhlásenia uverejnili na webe rezortu vnútra, prípadne ho voličovi v deň volieb poskytne okrsková volebná komisia. Podpis na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený.

Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov.

Volič s trvalým pobytom v SR môže hlasovať v mieste svojho bydliska alebo aj kdekoľvek na Slovensku, ak si vopred vybavil hlasovací preukaz.

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.

ma7.sk/pravda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies