Back to top

Vrece s odpadom sa majú vyložiť ib v deň odvozu

Publikované: 30. apríl 2020 - 7:34
Technický odbor MsÚ žiada obyvateľov, aby vrece s odpadom vykladali vo večerných hodinách deň predtým, ktorý je na to určený v harmonograme, alebo v deň odvozu najneskôr do 07.00 hodín.
Vrece s odpadom sa majú vyložiť ib v deň odvozu

Triedený odpadový papier odvezú najbližšie 4. mája, následne 1. júna.

Termíny odvozu umelohomotného odpadu sú 14. máj a 11. jún.

Odvoz zeleného odpadu sa uskutočňuje od 6. apríla do 2. decembra priebežne pondelok, utorok a stredu, podľa dopredu určeného zoznamu ulíc. Odvezú iba tzv. mäkký zelený rastlinný odpad, konáre stromov nie!

Veľkoobjemový kontajner pri záhradkárskych osadách počas epidémie koronavírusu nie je umiestnený. Majiteľov záhradiek včas informujú, kedy môžu navoziť odpad zo záhrad do kontajnéra. Mestský úrad žiada záhradkárov, aby zelený odpad nevyhadzovali na verejné priestranstvá ani dovtedy.

Obyvatelia mesta majú možnosť vyviesť zelený odpad, rozmerný komunálny odpad a drobný stavebný odpad do areálu spoločnosti Municipal na Bratislavskej ceste v pondelok a štvrtok medzi 12.00-17.00 hod., ďalej v sobotu od 08.00 do 14.00 hodín.

zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?