Back to top

Všetci majú zlato

Publikované: 2. apríl 2016 - 14:58
31. marca sa pod usporiadateľskou taktovkou Súkromného centra voľného času uskutočnilo jarné kolo Futbalového turnaja 2015/16 žiakov miestnych ZŠ narodených v roku 2007 a mladších.
Všetci majú zlato

Podľa vyjadrenia organizátora, Attilu Ollára súťaž usporiadali s cieľom spopularizovať pohyb a rozvíjať v žiakoch súťaživého ducha. Do jarného kola sa z Dunajskej Stredy zapojila ZŠ Ármina Vámbéryho, ZŠ Gyulu Szabóa, ZŠ Zoltána Kodálya, ZŠ na Jilemnického ulici, ZŠ Smetanov háj a z Orechovej Potône ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

Deti si na súťaži v štvrťhodinových zápasoch zmerali sily a futbalové schopnosti, na záver si spočítali jesenné výsledky z predchádzajúceho roka ako aj terajšie jarné body.

Diplomy a medaile odovzdal tímom Roland Hakszer, predseda mestskej komisie pre šport a telesnú kultúru - na povzbudenie všetci dostali zlatú medailu. Samozrejme, vzniklo aj konečné poradie, ktoré bolo nasledovné:

1. Tím ZŠ Zoltána Kodálya – 18 b (jesenných) + 15 b (jarných) = 33 bodov

2. Tím ZŠ na Jilemnického ulici – 10 b (jesenných) + 15 b (jarných) = 25 bodov

3. Tím ZŠ z Orechovej Potône s VJM- 6 b (jesenných) + 4 b (jarné) = 10 bodov

4. Tím ZŠ Gyulu Szabóa – 1 b (jesenný) + 1 b (jarný) = 2 body

Toto ste už čítali?

Cookies