Back to top

Výberové konania

Publikované: 4. apríl 2019 - 10:17
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľov nasledovných inštitúcií:
Výberové konania

Materská škola – Óvoda, Nám. Priateľstva 2173/27, 929 01 Dunajská Streda.

Materská škola – Óvoda Rybný trh 14, 929 01 Dunajská Streda.

Materská škola – Óvoda Ružový háj 1359/19, 929 01 Dunajská Streda

Materská škola s VJM – Óvoda Októbrová 939/47, 929 01 Dunajská Streda

Základná škola , Jilemnického 204/11, 929 01 Dunajská Streda

Základná škola s VJM Z.Kodálya-Kodály Zoltán AI Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda

Základná škola s VJM Gy. Szabóa–Szabó Gyula AI Školská 1, 929 01 Dunajská Streda

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Smetanov háj 283/6

Informácie nájdete na: https://dunstreda.sk/vyberove-konania

 

Toto ste už čítali?

Cookies