Nachádzate sa tu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, júl 31 - 09:51 | Pre verejnosť
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 31. 07. 2020 od 12.00 hod. do odvolania.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa  z a k a z u j e  najmä:
•    fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
•    vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
•    spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.