Nachádzate sa tu

Vyhlásenie súťaže Trnavský objektív 2021

Toto ste už čítali?

Publikované: 24. december 2020 - 10:21 | Kultúra
Trnavské osvetové stredisko vyhlasuje 51. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec Trnavský objektív 2021. Táto regionálna postupová súťaž a výstava je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v regióne.
Vyhlásenie súťaže Trnavský objektív 2021

Trnavský objektív je základným kolom súťaže, z ktorého sa postupuje do krajskej a celoštátnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Súťaž AMFO nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou.

Trnavské osvetové stredisko upozorňuje na jednu z noviniek v propozíciách, ktoré urobilo Národné osvetové centrum: Pribudla kategória experimentRozumie sa tým dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu, či skúma podstatu fotografie a jej hraníc. Môže využívať presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky alebo aj inštalácie.

Odporúčanou, ale nie povinnou, témou 51. ročníka regionálnej súťaže Trnavský objektív je rodina. Do súťaže je možné sa zapojiť do 8. februára 2021, kedy musí byť dielo doručené do Trnavského osvetového strediska. Súťaž sa koná každý rok. Je určená deťom, mládeži a dospelým. Podrobné informácie o súťaži nájdete v propozíciách na webovej stránke Trnavského osvetového strediska: https://www.osvetatt.sk/trnavsky-objektiv-2021-foto/

TTSK