Back to top

Výhodnejší úver na výstavbu štadióna

Publikované: 28. február 2016 - 6:25
16. februára sa poslanci na svojom zasadnutí zaoberali aj záležitosťami okolo DAC Arény. O podrobnostiach sme sa porozprávali s primátorom mesta, JUDr. Zoltánom Hájosom.

„Poslanci rozhodli o viacerých otázkach týkajúcich sa tejto témy. Ak sa na to pozrieme v časových súvislostiach, tak najprv rozhodli o zbúraní tzv. „B-stredu” a  jeho poloblúku, kde sa teraz nachádza tabuľa výsledkov. Preto bolo treba zmeniť aj pomery v obchodnom registri, keďže zbúraním spomínaných tribún dôjde aj k zníženiu veľkosti majetku. Nasledujúce rozhodnutie v súvislosti s DAC-om sa týkalo zmluvy akcionárov z roku 2014, zmení sa aj spôsob  vyplatenia 1,6 milliónovej časti vlastného vkladu, ktorý poskytne mesto na výstavbu štadióna (štát sa prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu podieľa na výstavbe sumou 2,4 mil.).

Pred dvoma rokmi rozhodlo zastupiteľstvo o navýšení základného imania, čo dnes v účtovníctve treba kvôli platným príslušným zákonom modifikovať na investičný úver. Ďalšie rozhodnutie sa týkalo úveru, ktorý sa v rozpočte mesta objavil už niekoľkokrát, ale až v roku 2016 sa stal realitou, a dodajme, že mesto môže teraz vziať tento investičný úver od banky za oveľa výhodnejších podmienok. Samospráva bude podľa plánov investorom jednej tribúny alebo jej časti, o čo si navýši svoj podiel v DAC Aréna, a.s. Zastupiteľstvo teda prináša reálnu majetkovú hodnotu, ktorú takto ale nevloží do akciovej spoločnosti vo forme hotovosti.

Mestskí poslanci schválili aj zmluvu o financovaní výstavby DAC Arény, ktorá určuje aj okruh práv a povinností účastníkov výstavby a ich podieľanie sa na financovaní. Účastníci investičnej výstavby prijali jej podpísaním aj ustanovenia o svojej povinnosti zúčastniť sa na výstavbe svojím dielom, tak, aby sa štadión dostaval najneskôr v roku 2019. Vydanie stavebných povolení na výstavbu štadióna je už v konaní. Podľa plánov sa jarná, potom aj jesenná sezóna zápasov na vlastnom ihrisku uskutoční tak, aby nebola nijako obmedzená prebiehajúcimi stavebnými prácami.”

Toto ste už čítali?

Cookies