Back to top

Vyššia daň za ubytovanie

Publikované: 21. január 2019 - 10:26
V Dunajskej Strede sa od 1. januára 2019 zvýšila sadzba miestnej dane za ubytovanie. Na decembrovom zasadnutí MsZ schválili VZN, podľa ktorého sadzba dane na 1 osobu a 1 noc bude 1 euro.
Vyššia daň za ubytovanie

 V okolitých obciach sa táto sadzba pohybuje v rozmedzí 1–1,5 eura. Samospráva Dunajskej Stredy mala v roku 2018 príjem 65 tisíc eur z dane za ubytovanie. V tomto roku plánuje príjem 80-85 tisíc eur, ktorý použije na modernizáciu a revitalizáciu verejných priestranstiev, ďalej termálne kúpalisko spláca svoje úvery prijaté do roku 2010. V budúcnosti aj kultúrne podujatia sa majú financovať z tohto príjmu. Výška miestnej dane za ubytovanie súvisí aj s dotáciami na rozvoj turistického ruchu, o ktoré sa samospráva môže uchádzať.  

V súčasnosti Dunajská Streda ponúka 500-600 lôžok pre hostí. Dvojtarifná daň za ubytovanie sa zvyšovala naposledy pred 15 rokmi. Do konca minulého roka turisti v meste počas hlavnej sezóny – od mája do októbra – platili za 1 osobu a 1 noc 0,83 eur, mimo hlavnej sezóny – od októbra do mája – 0.36 eur. Mestský úrad uskutočnil anketu medzi ubytovateľmi, ktorí navrhli jednotnú daň za ubytovanie 1 euro v hlavnej sezóne aj mimo hlavnej sezóny. Túto daň neplatia ubytovatelia, ale ubytovaní turisti. Ich počet postupne narastá, návštevnosť termálneho kúpaliska dosahuje ročne 400 tisíc návštevníkov.

Zariadenie pripravuje aj v roku 2019 rozvojové investície na prilákanie turistov. Medzi cieľmi má aj revitalizáciu jazera v areáli Thermalparku a vytvorenie podmienok kúpania v jazere. Okrem toho Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov-Csallóköz vstúpila do nedávno založenej Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR), ktorej cieľom je propagovať Trnavský kraj z pohľadu cestovného ruchu. Z tejto iniciatívy môže profitovať aj dunajskostredské termálne kúpalisko, nakoľko KOCR okrem iných bude propagovať Žitnoostrovský región aj na veľtrhu cestovného ruchu vo Viedni.

Zdroj: dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies